Prawnik - Specjalista w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej DBK/01/2021

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko: Prawnik - Specjalista w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej
(Warszawa/pełny etat)

Główne zadania na stanowisku: 

 • udzielanie wsparcia merytorycznego innym komórkom organizacyjnym DBK, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych i regulacyjnych dotyczących sektora bankowego, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, 
 • współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie postulatów legislacyjnych dotyczących sektora bankowego, 
 • wydawanie opinii i opracowywanie stanowisk w zakresie kompetencji Departamentu, dotyczących krajowych i międzynarodowych projektów legislacyjnych z obszaru nadzoru bankowego.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej, kancelarii prawnej, dziale prawnym instytucji finansowej,
 • bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowego, znajomość struktury i rozumienie zasad działania rynku finansowego,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i doświadczenie w zakresie jego stosowania,
 • znajomość regulacji prawnych rynku finansowego, w szczególności w zakresie ustaw:
  • Ustawy Prawo bankowe 
  • Ustawy o nadzorze finansowym
  • Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym
  • KSH
 • zdolności analityczne, umiejętność analizy aktów prawnych, przygotowywania: propozycji regulacji, informacji zarządczej (skrótowej), raportów, obszernych materiałów informacyjnych,
 • biegła znajomość pakietu MS Office - szczególnie MS Excel, MS Outlook i MS PowerPoint oraz systemu LEX,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów, priorytetów i terminowej realizacji prowadzonych spraw.
Dodatkowe atuty:
 • znajomość: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • znajomość aktów prawnych UE: pakietu CRR/CRD, BRRD, regulacji i wytycznych dotyczących sektora bankowego,
 • rozpoczęta aplikacja radcowska,
 • pożądana znajomość systemu EZD.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę,
 • dostęp do unikalnej wiedzy i kompetencji, 
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i indywidualnych,
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole specjalistów, w tym możliwość uczestnictwa w pracach gremiów międzynarodowych,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, kafeteryjny program MyBenefit, dofinansowanie do wypoczynku i inne),
 • dogodna lokalizacja biura w ścisłym centrum miasta,
 • elastyczny czas rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pośrednictwem odnośnika:
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.