Specjalista w Zespole Analiz Praktyk Rynkowych i Wsparcia Nadzoru rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego w Departamencie Praktyk Rynkowych DPR/01/2021

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Analiz Praktyk Rynkowych i Wsparcia Nadzoru rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego w Departamencie Praktyk Rynkowych

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie działań analitycznych i wyjaśniających w zakresie informacji otrzymywanych przez Urząd Komisji, w szczególności od odbiorców usług finansowych oraz organów państwa lub organizacji społecznych działających na rzecz ochrony uczestników rynku finansowego, dotyczących działalności nadzorowanych podmiotów rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, pod kątem identyfikowania naruszeń prawa lub prawnie chronionych interesów odbiorców usług finansowych oraz zagrożeń dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego z tym związanych,
 • prowadzenie, w zakresie informacji, o których mowa powyżej, analiz produktów finansowych i stosowanych przez podmioty nadzorowane wzorców umownych pod kątem identyfikacji naruszeń prawa i zagrożeń dla chronionych prawem interesów odbiorców usług finansowych,
 • podejmowanie, w zakresie właściwości Zespołu, przewidzianych prawem środków nadzorczych (w tym min. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaleceń) w celu eliminowania praktyk rynkowych nadzorowanych podmiotów naruszających przepisy prawa lub interesy nieprofesjonalnych odbiorców usług finansowych,
 • opiniowanie lub przygotowywanie, w zakresie właściwości Zespołu, projektów aktów prawnych w zakresie związanym z ochroną interesów nieprofesjonalnych odbiorców usług finansowych,
 • realizacja zadań Zespołu z zakresu współpracy z krajowymi organami administracji państwowej, w tym m.in. UOKiK i RF oraz instytucjami unijnymi, działającymi w obszarze rynku finansowego.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz znajomość usług i produktów oferowanych przez te podmioty,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność logicznego wnioskowania, analizowania materiałów oraz jasnego i precyzyjnego prezentowania własnych wniosków i opinii,
 • samodzielność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • zaangażowanie w realizację wykonywanych zadań.
Dodatkowe atuty:
 • chęć i umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych zagadnień,
 • doświadczenie w krajowych organach administracji państwowej działających w obszarze rynku finansowego lub w instytucji sektora finansowego, w obszarze rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego,
 • znajomość regulacji prawnych krajowych i wspólnotowych w obszarze rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • świetną atmosferę pracy w dynamicznym zespole i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, kafeteryjny program MyBenefit, dofinansowanie do wypoczynku i inne),
 • pracę w nowoczesnym biurze, w dogodnej lokalizacji – w ścisłym centrum miasta.

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika.
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.