Stanowisko specjalistyczne w zakresie ostrożnościowych regulacji bankowych w Departamencie Rozwoju Regulacji DRR/15/2019

data aktualizacji 18 grudnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko specjalistyczne w zakresie ostrożnościowych regulacji bankowych w Departamencie Rozwoju Regulacji
(Warszawa / umowa na zastępstwo / pełny etat)

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów regulacji ostrożnościowych dla banków, instytucji płatniczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • opiniowanie procedur wewnętrznych w ww. podmiotach pod kątem zgodności z regulacjami ostrożnościowymi,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi UKNF oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących regulacji dla ww. podmiotów,
 • udział w pracach instytucji międzynarodowych (EBA) w zakresie regulacji bankowych.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskie, preferowane w zakresie ekonomii, finansów, prawa, matematyki lub w dziedzinach pokrewnych,
 • co najmniej 3-letniego stażu pracy w instytucjach bankowych lub firmach audytorskich z preferencją obszaru zarządzania ryzykiem,
 • praktycznej wiedzy nt. ryzyka występującego w działalności bankowej oraz sposobów jego ograniczania,
 • znajomości co najmniej jednego obszaru oraz jego  regulacji dotyczących ryzyka rynkowego, płynności, ryzyka koncentracji, funduszy własnych, buforów kapitałowych, MREL, list zastawnych i bankowości hipotecznej, ryzyka kredytowego, ekspozycji detalicznych,
 • umiejętność analizy złożonych tekstów prawnych i regulacyjnych oraz precyzyjnego formułowania wniosków,
 • praktycznej znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • inicjatywy i samodzielności w działaniu,
 • dokładności i systematyczności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności, gotowości do wystąpień publicznych,

Wymagania pożądane:

 • znajomość któregoś z pozostałych ww. obszarów oraz regulacji obowiązujących banki w tym obszarze,
 • certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe: FRM, PRM, CFA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – na zastępstwo,
 • dostęp do unikalnej wiedzy i kompetencji,
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szerokiej gamie szkoleń wewnętrznych i indywidualnych,
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole specjalistów, w tym możliwość uczestnictwa w    pracach gremiów międzynarodowych,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • dogodna lokalizacja biura w ścisłym centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim  za pośrednictwem odnośnika.
APLIKUJ
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.