Referent/Główny Specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych - DFF/05/2019

data aktualizacji 24 maja 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Referenta/Głównego Specjalisty w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:

 • nadzór nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • realizacja zadań w zakresie Badania i Oceny Nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • analiza sprawozdań i raportów przesyłanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, oraz depozytariuszy,
 • analiza ekonomiczna wniosków składanych przez podmioty znajdujące się we właściwości merytorycznej Departamentu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, prawo i pokrewne,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • doskonałe umiejętności analityczne,
 • zdolność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju,
 • samodzielność, zaangażowanie w pracę,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych,
 • znajomość rachunkowości i analizy finansowej,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności, takie jak: referencje, certyfikaty, przebyte szkolenia itp.,
 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego,
 • zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl  z dopiskiem w tytule maila: ##DFF/05/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF