Stanowisko starszego referenta/specjalisty ds. zakupów informatycznych w Departamencie Informatyki

data aktualizacji 09 maja 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty ds. zakupów informatycznych w Departamencie Informatyki

(Warszawa/cały etat)


Główne obowiązki:

 • administracja zawartymi umowami,
 • utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi wykonawcami usług i dostawcami,
 • tworzenie wycen rynkowych dla produktów informatycznych,
 • tworzenie zapytań ofertowych i zbieranie kierowanych do Urzędu ofert,
 • przygotowywanie dokumentacji dla postępowań (w tym postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych),
 • współpraca i koordynacja prac przy tworzeniu i podpisywaniu umów,
 • nadzór nad zgodnością zakresu zakupu z jego wymaganiami oraz terminami,
 • rozliczanie wykonania umów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min: wyższe lub średnie (w trakcie studiów),
 • doświadczenie: minimum 2 lata w pracy w obszarze IT lub obszarze zamówień publicznych,
 • umiejętność kompleksowego podejścia do powierzonych zadań,
 • wysoka komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim w formie pisemnej,
 • podstawowa znajomość obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych,
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów zakupów w rygorze ustawy zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją oprogramowania oraz infrastrukturą IT,
 • dobra znajomość narzędzi MS Word i MS Excel w zakresie tworzenia dokumentów zakupowych (wnioski, umowy, kalkulacje cenowe, zestawienia i raporty),
 • praktyczna umiejętność tworzenia projektów umów na wdrożenia informatyczne i dostawy infrastruktury IT (sprzęt i licencje).

Dodatkowe atuty:

 • wyższe wykształcenie prawnicze lub informatyczne,
 • doświadczenie w administracji publicznej.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • udział w ciekawych projektach,
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIT/01/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF