Kierownik zespołu infrastruktury rynku kapitałowego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego

data aktualizacji 07 maja 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do koordynowania pracy zespołu infrastruktury rynku kapitałowego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego
(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:
 • kierowanie pracami zespołu pracowniczego oraz czuwanie nad prawidłową i terminową realizacją zadań,
 • ustalanie na bieżąco szczegółowego podziału pracy pracowników, określanie zakresu ich odpowiedzialności oraz trybu zastępowania w czasie nieobecności,
 • przestrzeganie zgodności działań pracowników zespołu z przepisami prawa i wytycznymi przełożonych,
 • nadzór bieżący nad wybranymi spółkami nadzorowanymi tworzącymi infrastrukturę rynku kapitałowego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć, w sprawach dotyczących wybranych spółek nadzorowanych tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego,
 • przygotowywanie projektów stanowisk prawnych w sprawach dotyczących wybranych spółek nadzorowanych tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego,
 • udział w posiedzeniach rad nadzorczych spółek nadzorowanych tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego. 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w zakresie formułowania korespondencji pisemnej,
 • samodzielność w organizowaniu pracy i inicjatywa w wykonywaniu zadań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie korespondencji pisemnej.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego,
 • znajomość funkcjonowania spółek nadzorowanych tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego tzn. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A., Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wprowadzenie przez doświadczoną kadrę w problematykę zadań Departamentu i Urzędu;
 • możliwość nabycia eksperckiego doświadczenia w praktyce nadzorczej rynku finansowego, w tym zapoznanie się z kulturą ryzyka nadzorczego,
 • udział w ciekawych, interdyscyplinarnych projektach nadzorczych,
 • możliwość wpływu nadzorczego na kształt praktyk rynkowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji oraz wskazanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DRF/05/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF