Stanowisko referenta/starszego referenta ds. rachunkowo-finansowych w Wydziale Analityczno-Rachunkowym w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych

data aktualizacji 07 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/starszego referenta ds. rachunkowo-finansowych w Wydziale Analityczno-Rachunkowym w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych,
 • opracowanie raportu z przeprowadzonej kontroli (protokół kontroli) oraz rekomendacji (zalecenia).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub ostatni rok studiów na kierunku matematyka finansowa, rachunkowość, ekonometria,
 • znajomość zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń,
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Access),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, 
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie, inicjatywa i samodzielność w działaniu.

Wymagania pożądane:

 • znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych (w tym również instrumentów pochodnych),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów finansowych lub rachunkowości w podmiotach rynku finansowego lub w audycie,
 • znajomość zagadnień związanych z Wypłacalność II,
 • zainteresowanie rynkiem instrumentów pochodnych stopy procentowej,
 • dokładność i systematyczność.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kontrolach zakładów ubezpieczeń / reasekuracji oraz podnoszenia kwalifikacji w ramach prowadzonych szkoleń,
 • ciekawą pracę w zespole specjalistów w instytucji nadzorującej rynek finansowy w Polsce,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIU/05/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.