Stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Kontroli Departamentu Firm Inwestycyjnych

data aktualizacji 11 lutego 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Kontroli Departamentu Firm Inwestycyjnych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych rynku kapitałowego, w tym: domach maklerskich, bankach prowadzących działalność maklerską i rachunki papierów wartościowych, agentach firm inwestycyjnych, zagranicznych firmach inwestycyjnych, przedsiębiorstwach energetycznych, bankach, o których mowa w art. 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
 • opracowywanie dokumentacji z kontroli,
 • bieżąca współpraca z nadzorem bieżącym oraz ostrożnościowym nad podmiotami rynku kapitałowego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk prawnych lub ekonomicznych,
 • dobra znajomość zagadnień prawnych i praktycznych funkcjonowania rynku kapitałowego w UE, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa polskiego implementujących Dyrektywę MIFiD II,
 • zdolność samodzielnej analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i odpowiedzialność w działaniu,
 • komunikatywność i łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • dobra użytkowa znajomość pakietu Ms Office,
 • dyspozycyjność związana z koniecznością kilkudniowych wyjazdów służbowych poza miejsce stałego  zamieszkania, w tym także za granicę,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego lub w jednostkach audytujących,
 • wykształcenie uzupełniające na kierunku związanym z rynkiem finansowym,
 • certyfikat CFA, tytuł maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego,
 • znajomość Dyrektyw EMIR i MAD oraz Rozporządzenia MIFiR,
 • doświadczenie w działalności operacyjnej w zakresie świadczenia usług maklerskich.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/06/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.