Stanowisko starszy specjalista – ekspert w Wydziale Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Firm Inwestycyjnych

data aktualizacji 11 lutego 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko starszy specjalista – ekspert w Wydziale Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Firm Inwestycyjnych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów aktów prawnych oraz udział w pracach regulacyjnych oraz pracach związanych z tworzeniem międzynarodowych standardów nadzoru finansowego na poziomie krajowym, UE oraz międzynarodowym dotyczących firm inwestycyjnych i systemów obrotu prowadzonych przez te firmy,
 • sporządzanie analiz obowiązujących i planowanych przepisów krajowych i wspólnotowych oraz standardów międzynarodowych dotyczących firm inwestycyjnych,
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania uczestników rynku dotyczące stosowania obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania firm inwestycyjnych, w szczególności w zakresie nowych obowiązków uregulowanych w przepisach MIFID II/MIFIR,
 • udział w pracach grup roboczych i komitetów organizacji międzynarodowych oraz europejskich organów nadzoru w zakresie prac dotyczących firm inwestycyjnych, w szczególności w zakresie nowych obowiązków uregulowanych w przepisach MIFID II/MIFIR.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: prawo.
 • znajomość zasad funkcjonowania oraz regulacji prawa rynku kapitałowego w Polsce, 
 • znajomość przepisów prawa krajowego oraz UE w zakresie działalności firm inwestycyjnych i systemów obrotu (MTF,OTF) (w tym MIFID II/MIFIR, MAR, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem finansowym,
 • co najmniej bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobre zdolności analityczne,
 • zdolność do szybkiego uczenia się i chęć rozwoju,
 • samodzielność, zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność efektywnej pracy w obliczu krótkich terminów realizacji,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji,
 • gotowość do zagranicznych podróży służbowych i pracy w międzynarodowych zespołach.

Wymagania pożądane:

 • praktyczne doświadczenie w stosowaniu wyżej wymienionych przepisów prawa krajowego oraz UE w zakresie wskazanym powyżej, 
 • znajomość Dyrektywy CRD oraz Rozporządzenia CRR,
 • znajomość funkcjonowania innych sektorów rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej,
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i procesów legislacyjnych w UE,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub na stanowisku inspektora nadzoru bądź prawnika w instytucji finansowej lub kancelarii prawnej,
 • ukończenie aplikacji legislacyjnej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/04/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.