Stanowisko referenta/specjalisty w zakresie prowadzenia kontroli agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych

data aktualizacji 21 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/specjalisty w zakresie prowadzenia kontroli agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych
(Warszawa / pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie kontroli brokerów i agentów ubezpieczeniowych w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa,
 • prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń,
 • opracowanie raportu z przeprowadzonej kontroli (protokół kontroli) oraz rekomendacji/zaleceń.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, ekonomia lub pokrewne),
 • znajomość ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, 
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w podmiocie posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej,
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • dokładność i systematyczność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIU/02/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.