Stanowisko specjalistyczne w Departamencie Innowacji Finansowych (Fintech)

data aktualizacji 11 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalistyczne w Departamencie Innowacji Finansowych (Fintech)
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie analiz działalności spółek z sektora Fintech, pod kątem oceny zgodności z przepisami prawa;
 • przygotowywanie projektów stanowisk i opinii w sprawach z zakresu działalności spółek z sektora Fimtech;
 • udział w opracowywaniu narzędzi nadzorczych;
 • udział w przygotowywaniu interpretacji i stanowisk KNF w procesach legislacyjnych związanych z sektorem nowych technologii.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze; 
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku prawniczym w instytucji finansowej, kancelarii prawnej lub spółce technologicznej;
 • dobra znajomość prawa administracyjnego;
 • znajomość przepisów prawa handlowego oraz prawa finansowego (w szczególności KSH, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy Prawo Bankowe, ustawy o usługach płatniczych, przepisów o ochronie danych osobowych);
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność; 
 • dobra znajomość języka angielskiego – poziom min. B2.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność logicznego wnioskowania, szybkiego analizowania materiałów oraz jasnego prezentowania własnych wniosków i opinii;
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawnych; 
 • łatwość w formułowaniu stanowiska na piśmie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji oraz wskazanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać  w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DFT/01/2019##

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.