Stanowiska o charakterze inspekcyjnym w Departamencie Inspekcji Bankowych (Katowice, Wrocław)

data aktualizacji 11 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowiska o charakterze inspekcyjnym w Departamencie Inspekcji Bankowych
(Katowice, Wrocław/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych, podmiotach kontrolowanych w ramach nadzoru skonsolidowanego,
 • opracowywanie dokumentacji z kontroli. 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: bankowość, finanse, ekonomia, ekonometria, matematyka,
 • zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z analizą ekonomiczno – finansową i ryzykami występującymi w działalności podmiotów finansowych,
 • dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • aktywne i odpowiedzialne podchodzenie do powierzonych obowiązków,
 • komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności obsługi informatycznych narzędzi biurowych (np. MS Office),
 • dobra znajomość języka angielskiego. 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na stanowisku analitycznym lub operacyjnym w sektorze finansowym,
 • znajomość produktów rynku finansowego,
 • znajomość polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • znajomość zasad funkcjonowania banków.

Oferujemy:

 • pracę w zespole specjalistów państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • szkolenia wewnętrzne.

Prosimy o podanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila:
##DIB/04/2019## Katowice
##DIB/05/2019## Wrocław

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.