Stanowisko specjalistyczne w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w Departamencie Licencji Bankowych

data aktualizacji 28 grudnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko specjalistyczne w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w Departamencie Licencji Bankowych
(Warszawa / pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć w sprawach z zakresu zadań Departamentu,
 • przygotowywanie projektów stanowisk (interpretacji) prawnych KNF lub UKNF w sprawach należących do kompetencji Departamentu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok studiów prawniczych,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w zakresie formułowania korespondencji pisemnej,
 • samodzielność w organizowaniu pracy i inicjatywa w wykonywaniu zadań, 
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie korespondencji pisemnej.

Wymagania pożądane:

 • praktyka w zakresie formułowania korespondencji prawnej (opinii, interpretacji, decyzji),
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych lub administracji publicznej w obszarach compliance, prawnym, prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • dobra znajomość prawa bankowego i innych regulacji rynku finansowego,
 • znajomość zagadnień ekonomicznych i finansowych (w szczególności rachunkowość), w tym zasad funkcjonowania banków i innych uczestników rynku finansowego oraz orientacja w bieżących wydarzeniach na rynku finansowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wprowadzenie przez doświadczoną kadrę w problematykę zadań Departamentu i Urzędu,
 • możliwość nabycia eksperckiego doświadczenia w praktyce nadzorczej rynku finansowego, w tym zapoznanie się z kulturą ryzyka nadzorczego,
 • udział w ciekawych, interdyscyplinarnych projektach nadzorczych,
 • możliwość wpływu nadzorczego na kształt praktyk rynkowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.
Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DLB/02/2018##
Stanowisko w zakresie od referenta do specjalisty zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.