Oferty pracy - Komisja Nadzoru Finansowego

Obrazek tytułowy

Prawnik w Zespole Postępowań AML, Skarg i Petycji w Departamencie Compliance

Warszawa
DCO/01/2024
Twoje zadania
 • Samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT
 • Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT oraz monitorowanie realizacji tych kar przez podmioty nadzorowane
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki związanej, m.in. z zagadnieniami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych), w szczególności przygotowywanie niezbędnych dokumentów, analiz i innych materiałów
 • Współpraca i wsparcie prawne dla pozostałych Zespołów i Sekcji wchodzących w skład Departamentu Compliance
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość procedury administracyjnej
 • Umiejętność sporządzania projektów decyzji i innych pism w postępowaniu administracyjnym
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz precyzyjnego prezentowania wniosków i opinii
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, w szczególności wyznaczania priorytetów i terminowej realizacji zadań
 • Kreatywność, inicjatywa
Mile widziane
 • Znajomość przepisów krajowych oraz wspólnotowych w obszarze rynku finansowego, w szczególności z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Uprawnienia radcy prawnego/ odbywanie aplikacji radcowskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
To oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę hybrydową
 • Świetną atmosferę pracy
 • Zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów
 • Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów, miejsce lub stojaki na rowery, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie wakacji dzieci, owoce, PPK 4%)
 • Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
 • Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
 • Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika Aplikuj. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.