Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Mediacja

Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego, zgodnej z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dane statystyczne dotyczą marży ponad średnią wartość WIBOR® dla miesiąca udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego.

Marżę ponad średnią wartość WIBOR® 3M wylicza się jako różnicę pomiędzy Oprocentowaniem 3M i średnią wartością WIBOR® 3M.

Oprocentowanie 3M jest to średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych umów złotowych kredytów gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe udzielanych na stopę zmienną i stałą do 3 miesięcy włącznie. 

W przypadku roku 2004 r. marżę ponad średnią wartość WIBOR® wyliczono z wykorzystaniem Oprocentowania 12M. 

Oprocentowanie 12M jest to średnie oprocentowanie nowych umów złotowych należności gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe udzielanych na stopę stałą na okres do 1 roku włącznie.

Źródłem danych dotyczących Oprocentowania 3M oraz Oprocentowania 12M jest „Statystyka stóp procentowych” publikowana przez Narodowy Bank Polski1.

Średnia wartość WIBOR® 3M to średnie miesięczne wartości Fixingu Stawki Referencyjnej WIBOR® 3M, obliczone na podstawie dziennych wartości Fixingu WIBOR® 3M.

Stawki Referencyjne WIBOR® są rodziną wskaźników referencyjnych stopy procentowej, której administrator (GPW Benchmark S.A.) uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i jest wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Dokumentacja Stawek Referencyjnych WIBOR®, w tym zestawienie kluczowych pojęć, jest publikowana przez GPW Benchmark SA2. Źródłem danych dotyczących WIBOR® 3M z lat 2000 – 2020 są „Dane historyczne” publikowane przez GPW Benchmark SA3.

Propozycja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca polubownego rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych zakłada, że marża ponad średnią wartość WIBOR® jest wykorzystywana w procesie rozliczenia dotychczasowego kredytu, przyjmując że od daty jego uruchomienia był to kredyt jak kredyt zaciągnięty i spłacany w złotych. Propozycja ugody odpowiadająca zasadom przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego winna zawierać marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla miesiąca udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego nie wyższą od opublikowanej przez UKNF. Przyjęcie marży ponad średnią wartość WIBOR® o wartości niższej niż opublikowana przez UKNF jest nadal zgodne z zasadami propozycji Przewodniczącego KNF i zależy wyłącznie od decyzji stron mediacji dążących do wypracowana rozwiązania satysfakcjonującego kredytobiorców i kredytodawców.

______________________ 

1https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html

2https://gpwbenchmark.pl/dokumentacja

3https://gpwbenchmark.pl/roczne

Do pobrania

Marża kredytów mieszkaniowych

plik .xlsx, 104,6kB
Pobierz