Lista mediatorów

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Michał PenoMichał Peno

Zdjęcie mediatora Michał PenoMichał Peno

Notka o mediatorze Michał PenoDr Michał Peno jest wykładowcą uniwersyteckim, prawnikiem i socjologiem, specjalistą w zakresie teorii prawa. Uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków oraz jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Coach i mediator (stały mediator sądowy, Sąd Okręgowy w Szczecinie). Odbył wiele szkoleń i brał udział w warsztatach dotyczących komunikacji, działania z osobami w sytuacjach wywołujących stres, podnoszących kompetencje interpersonalne i zarządzania zespołem. Jego prace naukowe były kilkadziesiąt razy przywoływane w uzasadnieniach przez najwyższe organy władzy sądowniczej (np. NSA). W pracy mediatora odwołujący się do idei rozmowy (terapii) skoncentrowanej na rozwiązaniach, towarzyszący uczestnikom w rozmowie.

Status

Status mediatora Michał PenoDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Michał PenoZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Anna WilczekAnna Wilczek

Zdjęcie mediatora Anna WilczekAnna Wilczek

Notka o mediatorze Anna WilczekRadca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Zawodowo specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym gospodarczym, w szczególności w zakresie rynku finansowego. Posiada doświadczenie w obszarze spraw konsumenckich klientów instytucji finansowych. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach dotyczących standardów prowadzenia mediacji, w tym w mediacji dedykowanych kwestiom kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych.

Status

Status mediatora Anna WilczekDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Anna WilczekZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Jakub KulikJakub Kulik

Zdjęcie mediatora Jakub KulikJakub Kulik

Notka o mediatorze Jakub KulikPrawnik, ur. w 1982 r. w Częstochowie, ukończył w 2011 r. studia magisterskie na wydziale prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra. W 2019 r. ukończył studia doktoranckie na wydziale prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2007 r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na kierunku windykacja i negocjacje w zarządzaniu, obecnie student IV roku psychologii w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył szkolenie bazowe z mediacji, realizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, szkolenie z mediacji karnych, realizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, szkolenie z mediacji gospodarczych realizowane przez Facultas Iuridica przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Częstochowie. Założyciel Filii PCM w Częstochowie i Kancelarii Mediacyjnej Mediare Hibner & Kulik w Częstochowie, która ma za sobą ponad 250 przeprowadzonych postępowań mediacyjnych zakończonych w większości ugodami. Jako mediator prowadził skomplikowane mediacje z zakresu ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich, z zakresu prawa pracy i sporów zbiorowych, w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz rodzinnych. Ściśle współpracował z wydziałami Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie min. przy stworzeniu tzw. Zielonego pokoju mediacyjnego.

Status

Status mediatora Jakub KulikDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Jakub KulikZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Adam JakimiecAdam Jakimiec

Zdjęcie mediatora Adam JakimiecAdam Jakimiec

Notka o mediatorze Adam JakimiecAbsolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości i rynków finansowych. Posiada 7 letnie doświadczenie dotyczące ryzyka kredytowego zdobyte w instytucjach finansowych. Obecnie jest pracownikiem Departamentu Inspekcji Bankowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Status

Status mediatora Adam JakimiecNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Adam JakimiecZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Michał KamińskiMichał Kamiński

Zdjęcie mediatora Michał KamińskiMichał Kamiński

Notka o mediatorze Michał KamińskiStarszy specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Członek ESMA Benchmarks Network oraz Kolegium Nadzorczego ds. EURIBOR. 10 lat doświadczenia na rynku finansowym, od 6 lat zaangażowany w tematy związane ze wskaźnikami referencyjnymi i ich stosowaniem przez podmioty nadzorowane w umowach kredytowych oraz instrumentach finansowych. W przeszłości zaangażowany w prace kolegium nadzorczego ds. LIBOR. Bogate doświadczenie międzynarodowe - były sekretarz Grupy Nadzorów Bankowych z Europy Środkowej i Wschodniej (BSCEE) oraz były członek Komitetu ds. innowacji finansowych ESMA (FISC). Zaangażowany w nadzór bieżący nad administratorami wskaźników referencyjnych. W pracy w UKNF bierze udział w pracach związanych z analizą ekspozycji portfeli kredytowych banków na wskaźniki referencyjne, w tym na zagraniczne wskaźniki referencyjne stosowane w ramach walutowych umów kredytowych. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radboud School of Management na Radboud Universiteit w Nijmegen (Holandia). Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu polityki pieniężnej oraz fiskalnej organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szereg szkoleń z zakresu nadzoru bankowego, w tym organizowanych przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (Fed) oraz Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA).

Status

Status mediatora Michał KamińskiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Michał KamińskiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Szymon KubackiSzymon Kubacki

Zdjęcie mediatora Szymon KubackiSzymon Kubacki

Notka o mediatorze Szymon KubackiOd 2010 r. jest adwokatem, a obecnie radcą prawnym. Jego praktyka zawodowa rozwinęła się wokół zamówień publicznych. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję arbitra w Urzędzie Zamówień Publicznych. W swojej karierze zawodowej prowadził obsługę prawną głównie podmiotów publicznych, m.in.: ministerstw, gmin, jednostek publicznych. Reprezentował wiele osób fizycznych i prawnych. Obecnie pracuje jako ekspert w UKNF w Departamencie Compliance w Zespole postępowań w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Status

Status mediatora Szymon KubackiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Szymon KubackiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Anna Pruska-MałkowskaAnna Pruska-Małkowska

Zdjęcie mediatora Anna Pruska-MałkowskaAnna Pruska-Małkowska

Notka o mediatorze Anna Pruska-MałkowskaAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Prawo. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, pracując równolegle w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy. Od 2013 roku Radca Prawny. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz Prawa Medycznego i Farmaceutycznego. Doświadczony Mediator wpisany na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Kwalifikacje mediacyjne zdobywała podczas szeregu szkoleń i kursów. Ukończyła m.in. Kurs na Mediatora Gospodarczego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Szkolenia Certyfikujące z obszaru Mediacji Rodzinnych, Szkolnych i Rówieśniczych oraz Pracowniczych, a także z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową. Od 2009 roku posiada uprawnienia na członka organów nadzorczych zdobyte przy Ministrze Skarbu Państwa. Od 2011 roku członek Rady Nadzorczej Spółki gminnej. Właścicielka Punktu Mediacji oraz Fundator Fundacji Barwy Osobowości, działającej na rzecz porozumienia bez przemocy oraz szerzącej ideę mediacji.

Status

Status mediatora Anna Pruska-MałkowskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Anna Pruska-MałkowskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Tomasz KowalczykTomasz Kowalczyk

Zdjęcie mediatora Tomasz KowalczykTomasz Kowalczyk

Notka o mediatorze Tomasz KowalczykAbsolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Właściciel Kancelarii Prawno-Mediacyjnej SALVO IURE. Analityk prawny, inspektor ochrony danych oraz specjalista ds. prawnych w administracji samorządowej oraz podmiotach prywatnych. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa: prawo ustrojowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Posiadam dodatkową wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Od grudnia 2018 r. wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, pracowniczych oraz administracyjnych. Od grudnia 2021 r. mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Status

Status mediatora Tomasz KowalczykDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Tomasz KowalczykZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Leszek BosekLeszek Bosek

Zdjęcie mediatora Leszek BosekLeszek Bosek

Notka o mediatorze Leszek BosekLeszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.  Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego od 2008 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji przed tym Sądem.

Status

Status mediatora Leszek BosekNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Leszek BosekZgodnie z § 17 ust. 1b Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator nie prowadzi tego typu mediacji

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Andrzej NetterAndrzej Netter

Zdjęcie mediatora Andrzej NetterAndrzej Netter

Notka o mediatorze Andrzej Netter-

Status

Status mediatora Andrzej NetterNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Andrzej NetterZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Agnieszka KowalskaAgnieszka Kowalska

Zdjęcie mediatora Agnieszka KowalskaAgnieszka Kowalska

Notka o mediatorze Agnieszka KowalskaOd 2013 r. radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2014 r. zatrudniona w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się m.in. w szeroko rozumianym prawie rynku kapitałowego, prawie administracyjnym oraz w prawie cywilnym. Doświadczenie w zakresie mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, uzyskała m. in. pracując w kancelariach prawnych.

Status

Status mediatora Agnieszka KowalskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Agnieszka KowalskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Martyna Dudzik-RespondekMartyna Dudzik-Respondek

Zdjęcie mediatora Martyna Dudzik-RespondekMartyna Dudzik-Respondek

Notka o mediatorze Martyna Dudzik-RespondekAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego - we współpracy z The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką. Mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz mediator Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od 2015 r. jako czynny mediator skutecznie przeprowadza mediacje sądowe oraz pozasądowe. Będąc mediatorem oraz adwokatem wygłasza coroczne wykłady w sądach okręgu rybnickiego propagujące mediację jako formę rozwiązywania sporów. Prelegentka oraz uczestniczka wielu szkoleń i kursów dotyczących mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego i rodzinnego.

Status

Status mediatora Martyna Dudzik-RespondekDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Martyna Dudzik-RespondekZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marcin DawickiMarcin Dawicki

Zdjęcie mediatora Marcin DawickiMarcin Dawicki

Notka o mediatorze Marcin DawickiStudia prawnicze w Szczecinie, ukończone w 2007 r. Temat pracy magisterskiej: “Arbitraż gospodarczy”. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych ukończone w 2009 r. W tym samym roku rozpoczęta aplikacja radcowska, prowadzona przez OIRP w Szczecinie. Aplikacja ukończona w 2012 r. Rok później wpis na listę radców prawnych. Mediator sądowy od 2006r. Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz na listę mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Pracę zawodową rozpoczynał w jednostkach administracji publicznej, zaczynając od stanowiska referenta, kończąc na samodzielnym stanowisku radcy prawnego. Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcowską.

Status

Status mediatora Marcin DawickiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marcin DawickiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Aleksandra Słoniec-MisiakAleksandra Słoniec-Misiak

Zdjęcie mediatora Aleksandra Słoniec-MisiakAleksandra Słoniec-Misiak

Notka o mediatorze Aleksandra Słoniec-MisiakRadca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, stały mediator sądowy.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także absolwentka Aalborg University w Danii. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm polskich oraz zagranicznych, a także osób fizycznych (w tym w obszarze spraw konsumenckich klientów instytucji finansowych).  Biegle mówi w języku angielskim i języku rosyjskim.

Status

Status mediatora Aleksandra Słoniec-MisiakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Aleksandra Słoniec-MisiakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Ewa WaligóraEwa Waligóra

Zdjęcie mediatora Ewa WaligóraEwa Waligóra

Notka o mediatorze Ewa WaligóraDoradca restrukturyzacyjny, MBA. Mediatorka w sprawach gospodarczych, cywilnych i finansowych. Członek Zarządu w Fundacja dla mediacji z/s we Wrocławiu. Biegła sądowa z zakresu ekonomii, specjalizuje się m.in. w sprawach z obszaru zarządzania i analizy finansowej przedsiębiorstwa, spraw upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz kredytów i pożyczek. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzę proces mediacyjny szybko, efektywnie i sprawnie.

Status

Status mediatora Ewa WaligóraDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Ewa WaligóraZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Dorota Uherek-KarasekDorota Uherek-Karasek

Zdjęcie mediatora Dorota Uherek-KarasekDorota Uherek-Karasek

Notka o mediatorze Dorota Uherek-KarasekCertyfikowany mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gliwicach, Bielsku-Białej oraz Katowicach. Stały mediator Sądu Rejonowego w Żorach specjalizujący się w mediacjach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Prowadzi również szkolenia oraz warsztaty z zakresu mediacji i komunikacji dla szkół, organizacji oraz przedsiębiorstw. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończyła również Studium Pedagogiczne na tej samej uczelni oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu mediacji i komunikacji. Od kilkunastu lat pracuje w dziale sprawozdań finansowych w dużej firmie consultingowej w Katowicach.

Status

Status mediatora Dorota Uherek-KarasekDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Dorota Uherek-KarasekZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Mariusz KrajewskiMariusz Krajewski

Zdjęcie mediatora Mariusz KrajewskiMariusz Krajewski

Notka o mediatorze Mariusz Krajewski-

Status

Status mediatora Mariusz KrajewskiNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Mariusz KrajewskiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Paweł JanusPaweł Janus

Zdjęcie mediatora Paweł JanusPaweł Janus

Notka o mediatorze Paweł JanusAdwokat, radca prawny, założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej JANUS Prawo & Mediacje & Szkolenia, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, mediator w Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Centrum Mediacyjnym Izby Adwokackiej w Warszawie, a także Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, trener, nauczyciel oraz wykładowca akademicki, powołany do pełnienia funkcji wykładowcy na aplikacji adwokackiej, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Status

Status mediatora Paweł JanusDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Paweł JanusZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Magdalena Jaworska-ŚmietanaMagdalena Jaworska-Śmietana

Zdjęcie mediatora Magdalena Jaworska-ŚmietanaMagdalena Jaworska-Śmietana

Notka o mediatorze Magdalena Jaworska-ŚmietanaMediator sądowy, wpisany na listy mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych. Posiada profesjonalne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji zgodne z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości. Na swoim koncie przeprowadzonych ponad 450 mediacji. Od ponad 18 lat pracownik Sektora Finansów Publicznych. Specjalizuje się w mediacjach w sprawach bankowych oraz gospodarczych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - (studia magisterskie); Podyplomowych Studiów: Prawo Karne Skarbowe i Prawo Gospodarcze - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Podyplomowych Studiów - Master of Business Mediation - Mediator – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Podyplomowych Studiów – Profesjonalny Mediator Gospodarczy - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie w trakcie magisterskich studiów na kierunku Prawo – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. Udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu mediacji. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mediatorów Gospodarczych w Poznaniu, Mediator Ośrodka Mediacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Lesznie, Mediator Krajowej Administracji Skarbowej powołany przez szefa KAS, Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. „Przy moim udziale w szybki sposób omówisz konflikt i wypracujesz sposób na jego rozwiązanie. Zawarta ugoda da Ci szansę na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych.”

Status

Status mediatora Magdalena Jaworska-ŚmietanaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Magdalena Jaworska-ŚmietanaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Mariusz PstruśMariusz Pstruś

Zdjęcie mediatora Mariusz PstruśMariusz Pstruś

Notka o mediatorze Mariusz PstruśRadca prawny, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację kontrolerską dla pracowników NIK, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego. Zatrudniony był w instytucjach finansowych i organach administracji publicznej oraz sądzie administracyjnym. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach dotyczących standardów prowadzenia mediacji i arbitrażu, w tym m.in. w zakresie reguł prowadzenia mediacji i arbitrażu w krajach europejskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne. Specjalizacja: sektory bankowy oraz ubezpieczeniowy.

Status

Status mediatora Mariusz PstruśDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Mariusz PstruśZgodnie z § 17 ust. 1b Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator nie prowadzi tego typu mediacji