Lista mediatorów - Komisja Nadzoru Finansowego

Wybierz zakres
Ewa Jagiełło
Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od początku kariery zawodowej zajmuje się problematyką rynku finansowego. Aktualnie zatrudniona jako radca prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach z zakresu prowadzenia mediacji oraz problematyki kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. Potrafi cierpliwie wysłuchać obie strony i wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie dla każdej z nich.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Justyna Podgórska
-
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Łukasz Żabski
Od 2020 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Ukończył prawo i ekonomię ze specjalnością ekonomia menedżerska na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent zarządzania ze specjalnością procesy i projekty logistyczne oraz Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz ekonomii ze specjalnością ekonomika gospodarki żywnościowej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Rola nadzoru właścicielskiego w kształtowaniu efektywności spółek komunalnych na przykładzie województwa dolnośląskiego" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów doktoranckich zrealizował projekt badawczy sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Od grudnia 2017 r. wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy. W czerwcu 2020 r. uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Posiada doświadczenie w radach nadzorczych spółek komunalnych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych m. in. z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz prelegent na licznych konferencji naukowych. W 2021 r. ukończył podyplomowe studia z zapobiegania przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu na Uniwersytecie Warszawskim.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Paweł Rokosz
Mediator specjalizujący się w polubownym rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie realizacji umów ubezpieczeniowych oraz bankowych (z uwzględnieniem umów kredytów walutowych, w tym CHF). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia podyplomowe z Mediacji Sądowej i Pozasądowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także Studia Podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie doktorant na Katedrze Mediacji i Negocjacji Wydziału Prawa Kanonicznego, Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych Prawo Ochrony Konsumenta w Instytucie Prawa Polskiej Akademii Nauk. Posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych i  gospodarczych wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Posiada również certyfikat mediatora gospodarczego wydany przez Centrum Arbitrażu i Mediacji Konfederacji Lewiatan. Ukończył specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania, negocjacji oraz protokołu dyplomatycznego. Doświadczenie zawodowe na rynku finansowym zdobywał na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, związanych z likwidacją szkód, zarządzaniem relacjami z klientem i procesami reklamacyjnymi. Stały mediator sądowy wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Prowadzi postępowania pozasądowe w sprawie rozwiązania sporu pomiędzy klientem, a podmiotem rynku finansowego w Biurze Rzecznika Finansowego w Warszawie.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Arkadiusz Chmielecki
Zawodowy mediator, specjalizuje się w mediacjach rynku bankowego (sprawy frankowe), finansowego, gospodarczego i cywilnego. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Powołany na mediatora Sądu Polubownego przy KNF do spraw kredytów walutowych, przeprowadził ponad 300 mediacji, ułatwiając stronom zawarcie satysfakcjonującej ugody, rozumiejąc i uwzględniając emocje stron. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Zarządzania UG. Prawnik specjalista w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i cywilnych. Kurator społeczny i opiekun prawny dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Alan Rynio
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe z polityki gospodarczej, finansów i bankowości oraz z ubezpieczeń gospodarczych, posiada wszczęty przewód doktorski w Kolegium Gospodarki Światowej w SGH w Warszawie. Stypendysta w Northeastern Illinois University (USA) oraz University of Technology Sydney (Australia). Od 2019 roku zatrudniony w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Autor publikacji naukowych, m.in. z zakresu problematyki kredytów walutowych. Doświadczony mediator Sądu Polubownego przy KNF, w tym w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych (gospodarz ponad 100 postępowań mediacyjnych, ponad 70% zakończonych ugodą).
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Mateusz Gierczak
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wieloletni nauczyciel mediacji i negocjacji. Od 2013 r. zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Na co dzień zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi i pracowniczymi. Propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami poprzez stronę www.mediatorpowszechny.pl
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Ewa Waligóra
Doradca restrukturyzacyjny, MBA. Mediatorka w sprawach gospodarczych, cywilnych i finansowych. Członek Zarządu w Fundacja dla mediacji z/s we Wrocławiu. Biegła sądowa z zakresu ekonomii, specjalizuje się m.in. w sprawach z obszaru zarządzania i analizy finansowej przedsiębiorstwa, spraw upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz kredytów i pożyczek. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzę proces mediacyjny szybko, efektywnie i sprawnie.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Michał Kamiński
Starszy specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Członek ESMA Benchmarks Network oraz Kolegium Nadzorczego ds. EURIBOR. 10 lat doświadczenia na rynku finansowym, od 6 lat zaangażowany w tematy związane ze wskaźnikami referencyjnymi i ich stosowaniem przez podmioty nadzorowane w umowach kredytowych oraz instrumentach finansowych. W przeszłości zaangażowany w prace kolegium nadzorczego ds. LIBOR. Bogate doświadczenie międzynarodowe - były sekretarz Grupy Nadzorów Bankowych z Europy Środkowej i Wschodniej (BSCEE) oraz były członek Komitetu ds. innowacji finansowych ESMA (FISC). Zaangażowany w nadzór bieżący nad administratorami wskaźników referencyjnych. W pracy w UKNF bierze udział w pracach związanych z analizą ekspozycji portfeli kredytowych banków na wskaźniki referencyjne, w tym na zagraniczne wskaźniki referencyjne stosowane w ramach walutowych umów kredytowych. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radboud School of Management na Radboud Universiteit w Nijmegen (Holandia). Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu polityki pieniężnej oraz fiskalnej organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szereg szkoleń z zakresu nadzoru bankowego, w tym organizowanych przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (Fed) oraz Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA).
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Paweł Krzywda
Działa na terenie Świnoujścia. Absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z Mediacji oraz innych ADR na Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny. Doświadczony mediator, wpisany na listy mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych w Poznaniu (2015) oraz Szczecinie (2019) oraz Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Posiada profesjonalne przygotowanie prawno-mediacyjne, gdyż z wyróżnieniem ukończył Studia Podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył praktykę mediacyjną w Domu Mediacyjnym w Poznaniu. Brał udział w wielu szkoleniach i warsztatach specjalistycznych organizowanych przez CAM, Polskie Centrum Mediacji, KNF, Stowarzyszenie Mediatorów Polskich. Od 2021 roku Prezes Fundacji Rozwiązywania Sporów w Świnoujściu. W założonej przez siebie fundacji łączy zawód mediatora i radcy prawnego, wspierając swoich klientów w wypracowaniu satysfakcjonujących rozwiązań, które zakończą spór i pozwolą wyjść z konfliktu, podając w tym celu liczne przykłady z życia. Mimo, iż mediacje są co do zasady postępowaniem odformalizowanym, mediator moderując spotkanie mediacyjne czuwa nad równowagą stron i przestrzeganiem zasad, które strony uznały za ważne na początku mediacji. Prowadzi fanpage na profilu facebook @PokójMediacyjny oraz @Fundacja Rozwiązywania Sporów.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Ewelina Borowska
Absolwentka studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzę uzupełniała na licznych szkoleniach oraz studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Pracuje w szkole podstawowej z dziećmi o specjalnych potrzebach. W obszarze jej zainteresowań znajduje się komunikacja międzyludzka, psychologia oraz literatura.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Bożena Szarejko
Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Warszawie, specjalizujący się w sprawach cywilnych i gospodarczych. Od 2009 r. aktywny uczestnik rynku nieruchomości. W 2013 roku uzyskała Licencję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  jako Pośrednik w obrocie nieruchomościami i od tego czasu prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Mediacje. Jako doświadczony przedsiębiorca specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w tym prowadzeniu mediacji dotyczących warunków zawieranych umów i zabezpieczenia interesów stron, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa transakcji. Charakter wykonywanych czynności wymaga skoncentrowania się na indywidualnym traktowaniu klienta, jego potrzeb i oczekiwań. W 2019 roku ukończyła szkolenie z zakresu mediacji potwierdzające posiadane kompetencje i przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościami).
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Aldona Paluch
Prawnik, mediator. W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie obrotu nieruchomościami w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie od 2009 r. do 2015 r. pracowała w administracji publicznej, a od 2015 r. pracuje w administracji skarbowej. Od września 2018 r. jest mediatorem wpisanym na listę Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmuje się prowadzeniem mediacji we wszystkim sprawach, za wyjątkiem spraw karnych. Od października 2021 r. jest mediatorem przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego. W 2021 r. zdała egzamin radcowski. Zna język angielski.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Karolina Chrząstowska
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz VII edycji Studiów Podyplomowych z Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Od lat związana z rynkiem finansowym, w szczególności z rynkiem kapitałowym oraz bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach oraz organach administracji publicznej. Obecnie pracuje w UKNF w Departamencie Praktyk Rynkowych. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty  innej niż waluta polska prowadzone przez Sąd Polubowny przy KNF.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Dobromiła Adamowicz
Magister Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2006-2015 pracowała w Dziale Audytu Bankowego i Instytucji Finansowych w KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. Od 2015 r. pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - obecnie w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej, wcześniej w latach 2015-2020 w Departamencie Inspekcji Bankowych.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Ewa Pychowska
Radca prawny, mediator sądowy wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz certyfikowana mediator przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas, studiów podyplomowych: Prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Zarządzania UJ. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach poświęconych mediacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego (kredyty denominowane lub indeksowane do waluty innej niż waluta polska), prawa gospodarczego oraz administracyjnego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Marta Masyk
Mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Zajmuje się pomocą w zakresie mediacji gospodarczej, pracowniczej, rodzinnej i cywilnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy na stanowisku dyrektora Filii Uczelni Wyższej oraz dyrektora szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Od 2010 r. pracuje jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia z zakresu prawa cywilnego w administracji, podstaw prawa rzeczowego, podstaw prawa zobowiązań, podstaw prawa cywilnego, prawa gospodarczego administracyjnego. Ukończyła studia na kierunku administracja. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, Szkołę Kadr Bankowych na kierunku Specjalista Unijnych Programów w Rolnictwie, studia podyplomowe na kierunku Pedagogika, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne, studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku – Kierowanie zespołem oraz studnia na kierunku Mediator.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Agata Masełko-Sokół
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. związana z rynkiem finansowym, w szczególności z rynkiem kapitałowym oraz bankowym.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach finansowych, kancelariach oraz organach administracji publicznej. Uczestniczka wielu wykładów, szkoleń i konferencji dotyczących standardów prowadzenia mediacji.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Łukasz Szymański
Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył ponad 70 godz. szkolenia w zakresie mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Uczestniczył także w warsztatach i licznych konferencjach poświęconych mediacji. Od 2008 roku mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, posiadający doświadczenie w prowadzaniu mediacji przed tym Sądem. Zawodowo specjalizuje się w prawie rynków finansowych.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust. 1b Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator nie prowadzi tego typu mediacji
Martyna Dudzik-Respondek
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego - we współpracy z The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką. Mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz mediator Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od 2015 r. jako czynny mediator skutecznie przeprowadza mediacje sądowe oraz pozasądowe. Będąc mediatorem oraz adwokatem wygłasza coroczne wykłady w sądach okręgu rybnickiego propagujące mediację jako formę rozwiązywania sporów. Prelegentka oraz uczestniczka wielu szkoleń i kursów dotyczących mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego i rodzinnego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje