Lista mediatorów

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Jerzy KsiążekJerzy Książek

Zdjęcie mediatora Jerzy KsiążekJerzy Książek

Notka o mediatorze Jerzy KsiążekMediator (1995 r.) prowadzi mediacje z każdego zakresu, facylitacje, m.in pomiędzy podmiotami gospodarczymi, mediacje cywilne i pracownicze dla firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych Doradca ds. Rozwiązywania Konfliktów, trener, superwizor Polskiego Centrum Mediacji, Biura ds. Usług w zakresie Pojednania Ofiary i sprawcy oraz Postępowania Rozjemczego w Kolonii, obecnie doktorant na IV roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Współautor szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu mediacji. Przewodniczący i Rzecznik Prasowy w III kadencji Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Status

Status mediatora Jerzy KsiążekDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Jerzy KsiążekZgodnie z § 17 ust. 1b Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator nie prowadzi tego typu mediacji

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Ewa PychowskaEwa Pychowska

Zdjęcie mediatora Ewa PychowskaEwa Pychowska

Notka o mediatorze Ewa PychowskaRadca prawny, mediator sądowy wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz certyfikowana mediator przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas, studiów podyplomowych: Prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Zarządzania UJ. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach poświęconych mediacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego (kredyty denominowane lub indeksowane do waluty innej niż waluta polska), prawa gospodarczego oraz administracyjnego.

Status

Status mediatora Ewa PychowskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Ewa PychowskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Daniel SiudymDaniel Siudym

Zdjęcie mediatora Daniel SiudymDaniel Siudym

Notka o mediatorze Daniel SiudymAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – rocznik 2012. W latach 2014-15 pracownik kancelaryjny w Sądzie Rejonowym w Kraśniku w Wydziale Karnym, a następnie w Oddziale Finansowym. Od 2016 r. zatrudniony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego – obecnie jako specjalista w Zespole Należności Departamentu Organizacji, Controllingu i Budżetowania. W 2021 r. odbył szkolenia z prowadzenia mediacji oraz problematyki kredytów walutowych.

Status

Status mediatora Daniel SiudymDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Daniel SiudymZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Anna WawrzyńskaAnna Wawrzyńska

Zdjęcie mediatora Anna WawrzyńskaAnna Wawrzyńska

Notka o mediatorze Anna WawrzyńskaMediator zawodowy od 2013 roku, specjalizujący się w sporach gospodarczych i pracowniczych. Mediator stały Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Okręgowego w Lublinie, a także zrzeszona w PCM i CM Lewiatan. Przeprowadziła blisko tysiąc postępowań mediacyjnych. Od 2014 prowadzi Filię PCM w Siedlcach. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe zdobyte w międzynarodowych firmach na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach związanych z kontrolingiem i sprawozdawczością finansową.

Status

Status mediatora Anna WawrzyńskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Anna WawrzyńskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Tomasz ProkopTomasz Prokop

Zdjęcie mediatora Tomasz ProkopTomasz Prokop

Notka o mediatorze Tomasz Prokop-

Status

Status mediatora Tomasz ProkopNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Tomasz ProkopZgodnie z § 17 ust. 1b Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator nie prowadzi tego typu mediacji

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Katarzyna AgackaKatarzyna Agacka

Zdjęcie mediatora Katarzyna AgackaKatarzyna Agacka

Notka o mediatorze Katarzyna AgackaAdwokat i stały mediator wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach, mediator w Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Centrum Mediacyjnym Izby Adwokackiej w Katowicach, a także Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Doświadczony mediator w zakresie mediacji gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i karnych. W codziennej pracy pomaga klientom w sprawach o zapłatę czy o odszkodowania, posiada również bogate doświadczenie związane z reprezentacją procesową przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym również w zakresie umów kredytowych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu ugodowego rozwiązywania sporów m. in. dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz prowadzenia mediacji on-line.

Status

Status mediatora Katarzyna AgackaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Katarzyna AgackaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Oskar KochmanOskar Kochman

Zdjęcie mediatora Oskar KochmanOskar Kochman

Notka o mediatorze Oskar KochmanAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek sekcji prawa gospodarczego i handlowego oraz sekcji prawa bankowego i finansowego Izby Adwokackiej w Warszawie. Aktywny uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa i finansów. Ukończył liczne szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego i ekonomii.  Laureat i finalista konkursów krasomówczych dla prawników. Starszy specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF. Posiada doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym jako prawnik w kancelariach prawnych oraz in-house podmiotów gospodarczych. Ukończył szkolenie z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych.

Status

Status mediatora Oskar KochmanDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Oskar KochmanZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Grażyna SadowskaGrażyna Sadowska

Zdjęcie mediatora Grażyna SadowskaGrażyna Sadowska

Notka o mediatorze Grażyna SadowskaMediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego na kierunku Administracja. Od 11 lat zawodowo związana z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz kontaktach z podmiotami rynku ubezpieczeniowego  w związku z czynnościami nadzorczo – kontrolnymi. Ukończyła profesjonalne szkolenie dotyczące prowadzenia mediacji jak również szkolenie z zakresu problematyki kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

Status

Status mediatora Grażyna SadowskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Grażyna SadowskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Alicja JakubiczAlicja Jakubicz

Zdjęcie mediatora Alicja JakubiczAlicja Jakubicz

Notka o mediatorze Alicja JakubiczMediator przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu od 2016 roku. Wieloletni pracownik tego sądu. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Mediacji oraz Studiów Podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biznesie na UE w Poznaniu. Certyfikowany audytor systemu bezpieczeństwa informacji, specjalizująca się w zakresie danych osobowych. Z wykształcenia filolog pedagog. Zajmuje się mediacjami cywilnymi, gospodarczymi, pracowniczymi, związanymi z ochroną danych osobowych oraz rodzinnymi. Uczestniczka licznych konferencji dotyczących mediacji. Cały czas pogłębia wiedzę w tym zakresie. Członek Stowarzyszenia #wartomediować, propagującego mediację i członek Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia. Zwolenniczka idei mediacji. Otwarta na ludzi i ich problemy. Prowadzi mediacje, wykorzystując w pełni swoją wiedzę i warsztat mediatora w rozwiązywaniu sporów. Według niej mediacja przeprowadzona w sposób profesjonalny, satysfakcjonujący wszystkie strony, kończy się wypracowaniem przez nie ugody.

Status

Status mediatora Alicja JakubiczDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Alicja JakubiczZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Karolina ParolKarolina Parol

Zdjęcie mediatora Karolina ParolKarolina Parol

Notka o mediatorze Karolina Parol-

Status

Status mediatora Karolina ParolNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Karolina ParolZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Jakub SewerynikJakub Sewerynik

Zdjęcie mediatora Jakub SewerynikJakub Sewerynik

Notka o mediatorze Jakub Sewerynik
Mediator uhonorowany tytułem "Ambasador mediacji na rynku finansowym" w 2020 r. Uczestniczył w przeszło 200 mediacjach. Z wykształcenia prawnik, wykonujący od 2011 r. zawód radcy prawnego. Doradzał zarówno konsumentom, indywidualnym przedsiębiorcom, jak i międzynarodowym korporacjom. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie cywilnym oraz medycznym. Zajmował się również prawem nieruchomości, danych osobowych oraz obsługiwał kontrakty na wdrożenie systemów informatycznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na UW, aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW i Cambridge) oraz Akademię Teatralną w Warszawie. Publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe.

Status

Status mediatora Jakub SewerynikDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Jakub SewerynikZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Anna Czerkawska-SobólAnna Czerkawska-Soból

Zdjęcie mediatora Anna Czerkawska-SobólAnna Czerkawska-Soból

Notka o mediatorze Anna Czerkawska-SobólRadca prawny w Departamencie Postępowań Komisji Nadzoru Finansowego. Przed zatrudnieniem w Komisji Nadzoru Finansowego adwokat reprezentujący klientów m. in. w sprawach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa konsumenckiego, w tym w zakończonych ugodą postępowaniach mediacyjnych oraz negocjacjach. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe w sprawach z udziałem podmiotów rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących funduszy inwestycyjnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończone z wyróżnieniem), podyplomowych studiów z zakresu prawa konkurencji przy PAN oraz na kierunku Audyt Śledczy–Rachunkowość i Kontrola na SGH. Autorka publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prelegent na seminariach dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych.

Status

Status mediatora Anna Czerkawska-SobólNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Anna Czerkawska-SobólZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Milena Soppel-ŻakMilena Soppel-Żak

Zdjęcie mediatora Milena Soppel-ŻakMilena Soppel-Żak

Notka o mediatorze Milena Soppel-ŻakZ wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog i technik administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Białogardzie i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie. Ukończyła Zaawansowany kurs mediacji rodzinnej oraz szkolenie z Mediacji cywilnych i gospodarczych, organizowanych przez Centrum Szkoleń Prawnych w Warszawie. Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Obecnie studentka na wydziale psychologii w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Status

Status mediatora Milena Soppel-ŻakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Milena Soppel-ŻakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Anna TopczewskaAnna Topczewska

Zdjęcie mediatora Anna TopczewskaAnna Topczewska

Notka o mediatorze Anna TopczewskaDoktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz kształtowania się stóp procentowych na krajowych oraz zagranicznych rynkach pieniężnych. Od 2010 r. zawodowo związana z rynkiem finansowym. Doświadczenie zdobywała m.in. w Narodowym Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczka licznych seminariów i szkoleń organizowanych przez wiodące krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz instytucje publiczne. Brała również udział w kursie o tematyce mediacyjnej, którego organizatorem był Sąd Polubowny przy KNF. W sierpniu 2021 r. wpisana na listę mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

Status

Status mediatora Anna TopczewskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Anna TopczewskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Piotr SzmucPiotr Szmuc

Zdjęcie mediatora Piotr SzmucPiotr Szmuc

Notka o mediatorze Piotr SzmucAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia ukończyłem w 2014 r. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Specjalizuję się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz podatkowym. Prowadzę szkolenia z prawa konsumenckiego i antykorupcyjnego. Ponadto interesuję się problematyką z zakresu prawa bankowego – kredyty indeksowane/ denominowane do walut obcych.

Status

Status mediatora Piotr SzmucDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Piotr SzmucZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Barbara PawlakBarbara Pawlak

Zdjęcie mediatora Barbara PawlakBarbara Pawlak

Notka o mediatorze Barbara PawlakDoktor nauk prawnych, certyfikowany negocjator i mediator z akredytacją mediatora RICS, stały mediator Sądu Okręgowego w Łodzi i Naczelnej Rady Adwokackiej, wykładowca akademicki i trener biznesu; posiada uprawnienia radcy prawnego i adwokata; absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Master Class of Management Psychologia Działań Menadżerskich oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (prawo, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo) - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, podyplomowych studiów z zakresu mediacji i negocjacji – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uczelnia im. Łazarskiego, Collegium Civitas, programów negocjacyjnych - Harvard Law School i Harvard Business School oraz Hamline University School of Law; beneficjentka programów ECLAN, CEU, University of St. Andrews, ERA, EFRJ, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, IBD Business School; w latach 1994 – 2015 notariusz w Łodzi; obecnie prowadzi praktykę zawodową pod firmą: ADR LAW dr Barbara Jadwiga Pawlak,  w której łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa (specjalizacja –nieruchomości, inwestycje) z umiejętnościami miękkimi i wiedzą z zakresu psychologii społecznej.

Status

Status mediatora Barbara PawlakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Barbara PawlakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Rafał KacprzakRafał Kacprzak

Zdjęcie mediatora Rafał KacprzakRafał Kacprzak

Notka o mediatorze Rafał Kacprzak-

Status

Status mediatora Rafał KacprzakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Rafał KacprzakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Michał KrajcarzMichał Krajcarz

Zdjęcie mediatora Michał KrajcarzMichał Krajcarz

Notka o mediatorze Michał KrajcarzUkończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 r. zdałem egzamin zawodowy i od tego czasu prowadzę kancelarię radcy prawnego. Od roku 2017 jestem wpisany na listę stałych mediatorów sądowych. W trakcie praktyki zawodowej brałem udział w postępowaniach mediacyjnych zarówno jako pełnomocnik oraz jako mediator. Mediacje dotyczyły spraw rodzinnych, karnych i cywilnych, były prowadzone zarówno na polecenie sądu jak i z inicjatywy samych stron.

Status

Status mediatora Michał KrajcarzDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Michał KrajcarzZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Dominika StrzelczykDominika Strzelczyk

Zdjęcie mediatora Dominika StrzelczykDominika Strzelczyk

Notka o mediatorze Dominika StrzelczykRadca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący się sprawami kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Obecnie zajmuje stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej przez wiele lat była związana z sektorem prywatnym, w tym reprezentowała strony (zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów) w sporach sądowych oraz pozasądowych, z których znaczna część rozwiązana została w sposób polubowny. Zajmowała się także działalnością pro publico bono, której celem była pomoc prawna osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Status

Status mediatora Dominika StrzelczykDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Dominika StrzelczykZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Karol PasiecznyKarol Pasieczny

Zdjęcie mediatora Karol PasiecznyKarol Pasieczny

Notka o mediatorze Karol PasiecznyMediator specjalizujący się w sprawach gospodarczych i cywilnych. Absolwent prawa na UKSW w Warszawie. Ukończył szkolenie z mediacji (organizator Polskie Centrum Mediacji), Mediacje, Negocjacje, Arbitraż (Edukacja Prawnicza, UKSW). Wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Status

Status mediatora Karol PasiecznyDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Karol PasiecznyZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje