Lista mediatorów

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Katarzyna AgackaKatarzyna Agacka

Zdjęcie mediatora Katarzyna AgackaKatarzyna Agacka

Notka o mediatorze Katarzyna AgackaAdwokat i stały mediator wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach, mediator w Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Centrum Mediacyjnym Izby Adwokackiej w Katowicach, a także Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Doświadczony mediator w zakresie mediacji gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i karnych. W codziennej pracy pomaga klientom w sprawach o zapłatę czy o odszkodowania, posiada również bogate doświadczenie związane z reprezentacją procesową przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym również w zakresie umów kredytowych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu ugodowego rozwiązywania sporów m. in. dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz prowadzenia mediacji on-line.

Status

Status mediatora Katarzyna AgackaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Katarzyna AgackaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Magdalena KuźmaMagdalena Kuźma

Zdjęcie mediatora Magdalena KuźmaMagdalena Kuźma

Notka o mediatorze Magdalena KuźmaAplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od września 2019 r. związana z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu prowadzenia mediacji oraz problematyki kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

Status

Status mediatora Magdalena KuźmaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Magdalena KuźmaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Justyna WasińskaJustyna Wasińska

Zdjęcie mediatora Justyna WasińskaJustyna Wasińska

Notka o mediatorze Justyna WasińskaCompliance Officer. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji  sądowej  w okręgu Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie złożyła w 2009 r. z oceną dobrą egzamin sędziowski. Ukończyła również specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz mediacji karnych w Polskim Centrum Mediacji. Absolwentka XIII Edycji Studiów Podyplomowych z Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych prowadzonej przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Studia ukończone z wyróżnieniem (tryb stacjonarny) 2020 r. Prawnik z ponad dwudziestoletnim stażem, w tym dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowo – ubezpieczeniowym. Posiada znajomość złożoności rynków finansowych i różnych ich instrumentów zdobytą w PTE (obszar inwestycyjny) oraz na rynku ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych. W latach 2008 -2015 Członek komisji ds. pośredników ubezpieczeniowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Większość życia zawodowego - prawnik dedykowany do prowadzenia spraw z obszaru zgodności z przepisami, obsługi spraw korporacyjnych, ochrony danych osobowych oraz w zakresie określonym przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu. Certyfikowany Compliance Oficer, AML Officer  oraz Inspektor Ochrony Danych.

Status

Status mediatora Justyna WasińskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Justyna WasińskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Artur GraneckiArtur Granecki

Zdjęcie mediatora Artur GraneckiArtur Granecki

Notka o mediatorze Artur GraneckiRadca prawny od 2001r., posiada praktykę procesową w sprawach cywilnych i gospodarczych, zarządzał pomocą prawną w korporacjach, w tym międzynarodowych. Skończył kursy mediacji sądowych i pozasądowych, i mediacji gospodarczych. Wpisany na listę Mediatorów Stałych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz listę Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP oraz Listę Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji.

Status

Status mediatora Artur GraneckiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Artur GraneckiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Edyta Akerman-GranicznaEdyta Akerman-Graniczna

Zdjęcie mediatora Edyta Akerman-GranicznaEdyta Akerman-Graniczna

Notka o mediatorze Edyta Akerman-GranicznaMediator z 15-letnim doświadczeniem prowadzący mediacje cywilne, gospodarcze i karne, zlecane przez sądy powszechne oraz osoby prywatne. Wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Świdnicy. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Prawo Rodzinne z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Profesjonalny Mediator Gospodarczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone Szkolenie dla Mediatorów w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Absolwent Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Status

Status mediatora Edyta Akerman-GranicznaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Edyta Akerman-GranicznaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marcin DawickiMarcin Dawicki

Zdjęcie mediatora Marcin DawickiMarcin Dawicki

Notka o mediatorze Marcin DawickiStudia prawnicze w Szczecinie, ukończone w 2007 r. Temat pracy magisterskiej: “Arbitraż gospodarczy”. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych ukończone w 2009 r. W tym samym roku rozpoczęta aplikacja radcowska, prowadzona przez OIRP w Szczecinie. Aplikacja ukończona w 2012 r. Rok później wpis na listę radców prawnych. Mediator sądowy od 2006r. Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz na listę mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Pracę zawodową rozpoczynał w jednostkach administracji publicznej, zaczynając od stanowiska referenta, kończąc na samodzielnym stanowisku radcy prawnego. Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcowską.

Status

Status mediatora Marcin DawickiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marcin DawickiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Sebastian NiemiecSebastian Niemiec

Zdjęcie mediatora Sebastian NiemiecSebastian Niemiec

Notka o mediatorze Sebastian NiemiecAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo oraz absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ekonomia. Doświadczenie w sektorze finansowym zdobył pracując, m. in. w Narodowym Banku Polskim oraz bankach komercyjnych. Obecnie pracuje w UKNF w Departamencie Praktyk Rynkowych. Przedstawiciel Zespołu do spraw analizy skutków potencjalnych tendencji orzeczniczych w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.

Status

Status mediatora Sebastian NiemiecDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Sebastian NiemiecZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Magdalena TomczakMagdalena Tomczak

Zdjęcie mediatora Magdalena TomczakMagdalena Tomczak

Notka o mediatorze Magdalena TomczakRadca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji, zgodne ze standardami szkolenia mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r., uzyskując tym samym uprawnienia certyfikowanego mediatora. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia mediacji – uczestniczyła w pozasądowych mediacjach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, a także wielokrotnie brała udział w wypracowywaniu warunków ugód sądowych.

Status

Status mediatora Magdalena TomczakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Magdalena TomczakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Grzegorz AryżGrzegorz Aryż

Zdjęcie mediatora Grzegorz AryżGrzegorz Aryż

Notka o mediatorze Grzegorz AryżAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adana Mickiewicza w Poznaniu w zakresie „Profesjonalny Mediator Gospodarczy oraz STUDIA MBA IN COMUNITY MANAGEMENT na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zawodowo od 30 lat związany z administracja publiczną. Od 2018 Czynny mediator wpisany na listę mediatorów przy Sądach Okręgowych w: Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Legnicy. Ławnik w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim. Specjalizuje się w sprawach z zakresu spraw gospodarczych. Skutecznie prowadzący mediacje dotyczące różnego rodzaju problemów gospodarczych.

Status

Status mediatora Grzegorz AryżDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Grzegorz AryżZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Dorota BarańskaDorota Barańska

Zdjęcie mediatora Dorota BarańskaDorota Barańska

Notka o mediatorze Dorota BarańskaRadca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zatrudniona była w kancelarii prawnej, sądzie rejonowym oraz zakładzie ubezpieczeń. Od 5 lat związana z rynkiem finansowym. Uczestniczyła w kursach i warsztatach dotyczących standardów prowadzenia mediacji i negocjacji. Ukończyła certyfikowane szkolenie z mediacji, organizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia osobowe, majątkowe) i bankowego.

Status

Status mediatora Dorota BarańskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Dorota BarańskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Kamil KosiorKamil Kosior

Zdjęcie mediatora Kamil KosiorKamil Kosior

Notka o mediatorze Kamil Kosior-

Status

Status mediatora Kamil KosiorNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Kamil KosiorZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marceli KwaśniewskiMarceli Kwaśniewski

Zdjęcie mediatora Marceli KwaśniewskiMarceli Kwaśniewski

Notka o mediatorze Marceli KwaśniewskiMediator od 2011 r. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM Poznań, studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” UAM Poznań, kursów i szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych, w tym mediacji frankowych.  Prezes fundacji Europejski Instytut Mediacji, twórca Poznańskiego Centrum Mediacji, współpracuje w rozwiązywaniu konfliktów zarówno z dużymi podmiotami gospodarczymi jak władzami samorządowymi oraz związkami zawodowymi. Członek European Forum for Restorative Justice. Szkoleniowiec i trener mediacji. Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych i współorganizuje je.  Współpracuje z poznańskimi kancelariami prawnymi. Prowadzi mediacje także w języku angielskim.

Status

Status mediatora Marceli KwaśniewskiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marceli KwaśniewskiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Zdzisława RałZdzisława Rał

Zdjęcie mediatora Zdzisława RałZdzisława Rał

Notka o mediatorze Zdzisława RałCzynny mediator od 2001 r. Prowadzę mediacje cywilne, karne oraz pozasądowe. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, ukończyłam kierunek Praca Socjalna oraz Studia Podyplomowe o kierunku mediacje i negocjacje. Ukończyłam również kursy dotyczące rozwiązywania konfliktów i sporów. Wpisana na listę stałych mediatorów  przy Sądzie Okręgowym Gliwicach.

Status

Status mediatora Zdzisława RałDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Zdzisława RałZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Martyna SzelągMartyna Szeląg

Zdjęcie mediatora Martyna SzelągMartyna Szeląg

Notka o mediatorze Martyna SzelągAbsolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, na którym uzyskała tytuł magistra prawa, a także magistra administracji. Obecnie pracuje w UKNF w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Specjalizuje się w regulacjach z zakresu prawa ubezpieczeniowego, karnego i administracyjnego.

Status

Status mediatora Martyna SzelągDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Martyna SzelągZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marlena Żelazny-SerczykMarlena Żelazny-Serczyk

Zdjęcie mediatora Marlena Żelazny-SerczykMarlena Żelazny-Serczyk

Notka o mediatorze Marlena Żelazny-SerczykAdwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie specjalizujący się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Przeprowadziła wiele szereg sądowych i pozasądowych zakończonych ugodą.

Status

Status mediatora Marlena Żelazny-SerczykDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marlena Żelazny-SerczykZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Mateusz MałczęćMateusz Małczęć

Zdjęcie mediatora Mateusz MałczęćMateusz Małczęć

Notka o mediatorze Mateusz MałczęćAdwokat, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach pod numerem 1262. Od 2011 roku zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych, w tym reprezentowaniem stron przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania oraz organami podatkowymi, sporządzaniem pism procesowych (pozwów, odwołań, apelacji, kasacji etc.). Od sierpnia 2011 roku do czerwca 2015 roku współpracował z Kancelarią Adwokacką Płaza Głąb Spółka Partnerska z siedzibą w Katowicach, gdzie początkowo pracował na stanowisku asystenta adwokata w ramach odbywanej aplikacji adwokackiej, a następnie współpracował z Kancelarią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od 2014 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Od 2015 do 2018 roku współpracował w ramach wolontariatu z Fundacją „Podaruj Nadzieję”. W ramach umowy wolontariackiej udzielił 65 porad prawnych podopiecznym Fundacji. W 2018 roku wraz z Fundacją Podaruj Nadzieję uczestniczył w realizacji projektu pn. „Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Katowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”, w ramach której udzielił pomocy blisko 30 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W 2018 roku ukończył szkolenie dla doradców obywatelskich oraz uzyskał uprawnienia doradcy obywatelskiego umożliwiających świadczenie poradnictwa obywatelskiego. W 2019 roku ukończył szkolenie pn. „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” przygotowującego do wykonywania zawodu Stałego Mediatora. Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach.

Status

Status mediatora Mateusz MałczęćDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Mateusz MałczęćZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Andrzej BębenAndrzej Bęben

Zdjęcie mediatora Andrzej BębenAndrzej Bęben

Notka o mediatorze Andrzej BębenCzłonek i mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział Warszawa oraz Komisji Nadzoru Finansów Sądu Polubownego w Warszawie. Wykształcenie - Wyższe, studia magisterskie, podyplomowe studia w zakresie: Mediacje rodzinne i karne, Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji. Posiada kwalifikacje do prowadzenia mediacji: karnych, rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Ekspert w dziedzinie lotnictwa cywilnego i wojskowego jak również prawa lotniczego i zarządzania przestrzenią powietrzną. Zainteresowania to szybownictwo i paralotniarstwo natomiast na „ziemi” biegi długodystansowe, wspinaczka skałkowa i narciarstwo zjazdowe, dobra książka i muzyka.

Status

Status mediatora Andrzej BębenDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Andrzej BębenZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Patrycja Gromala-GórnikPatrycja Gromala-Górnik

Zdjęcie mediatora Patrycja Gromala-GórnikPatrycja Gromala-Górnik

Notka o mediatorze Patrycja Gromala-GórnikAbsolwentka dziennych studiów magisterskich na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku prawo. Radca Prawny członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa administracyjnego, gospodarczego, zarządzania i finansów. Negocjator, doradca i mediator z zakresu prawa pracy, spraw gospodarczych i finansowych.

Status

Status mediatora Patrycja Gromala-GórnikDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Patrycja Gromala-GórnikZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marek PakułaMarek Pakuła

Zdjęcie mediatora Marek PakułaMarek Pakuła

Notka o mediatorze Marek PakułaMediator sądowy od 2005 r., wpisany na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Lublinie. Przeprowadził około trzy tysiące mediacji w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył Studia podyplomowe - Mediacje gospodarcze w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Posiada certyfikaty mediatora wydane przez: Ośrodek Mediacji Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Przygotował i prowadził zajęcia w zakresie mediacji dla słuchaczy studiów podyplomowych. Jako wolontariusz prowadzi zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach Kliniki Mediacji.

Status

Status mediatora Marek PakułaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marek PakułaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Sergiusz OrlickiSergiusz Orlicki

Zdjęcie mediatora Sergiusz OrlickiSergiusz Orlicki

Notka o mediatorze Sergiusz OrlickiPrawnik urodzony w Szczecinie w 1954r. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa. Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie od 2016r. Jest członkiem krajowych i regionalnych organizacji zrzeszających mediatorów, co ułatwia bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także propagowanie idei rozwiązywania sporów poprzez mediacje. Od wielu lat prowadzi kancelarię prawniczą pod firmą „LEX A'VISTA” Kancelaria Prawnicza – Kancelaria Stałego Mediatora Sądowego, specjalizującą się w wybranych dziedzinach prawa, w tym prawa bankowego. Zebrany dotychczas kapitał zawodowy kancelarii, zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną oraz mediacyjną osób prawnych i fizycznych. Szczególnie wysoka wiedzę i doświadczenie posiada w zakresie prawa gospodarczego (w tym bankowego), prawa cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Przeprowadził wiele postępowań mediacyjnych zarówno ze zlecenia sądów jak i osób prawnych i fizycznych, z których wiele zakończono się zawarcie satysfakcjonujących strony ugód w tym ugód z bankami.

Status

Status mediatora Sergiusz OrlickiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Sergiusz OrlickiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje