Lista mediatorów

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Jakub LewandowskiJakub Lewandowski

Zdjęcie mediatora Jakub LewandowskiJakub Lewandowski

Notka o mediatorze Jakub LewandowskiW 2014 r. absolwent studiów magisterskich na kierunku Obronność Państwa na Akademii Obrony Narodowej, a w 2017 r. studiów podyplomowych na kierunku Audyt Podatkowy i Finansowy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2009 r. związany zawodowo z instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim zakładami ubezpieczeń i instytucjami bankowymi. Od 2017 r. pracownik Departamentu Nadzoru Obrotu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2021 r. mediator Sądu Polubownego przy KNF.

Status

Status mediatora Jakub LewandowskiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Jakub LewandowskiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Małgorzata RoszkowskaMałgorzata Roszkowska

Zdjęcie mediatora Małgorzata RoszkowskaMałgorzata Roszkowska

Notka o mediatorze Małgorzata RoszkowskaRadca prawny, mediator wpisana na listy: stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie, Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo–Handlowej w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji cywilnych i gospodarczych, również z udziałem banków. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu mediacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca na szkoleniach z zakresu negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem organizowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Wykładowca na szkoleniach dla mediatorów gospodarczych prowadzonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo–Handlowej w Krakowie. Trener mediacji i negocjacji. Stypendystka na Uniwersytecie w Barcelonie i absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Alicante i Uniwersytetem w Granadzie.

Status

Status mediatora Małgorzata RoszkowskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Małgorzata RoszkowskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Łukasz MazurŁukasz Mazur

Zdjęcie mediatora Łukasz MazurŁukasz Mazur

Notka o mediatorze Łukasz MazurMagister matematyki i psychologii. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego działalność zawodowa związana była przez wiele lat z trzecim sektorem, gdzie angażował się w projekty poradnictwa obywatelskiego, wyspecjalizowany w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przez psychologów i psychoterapeutów oraz w problematyce psychomanipulacji. Przez wiele lat współpracował również jako psycholog sądowy z prokuraturami i sądami na terenie województwa Mazowieckiego. Mediatorem jest od 2010 roku.

Status

Status mediatora Łukasz MazurDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Łukasz MazurZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Małgorzata BujnowskaMałgorzata Bujnowska

Zdjęcie mediatora Małgorzata BujnowskaMałgorzata Bujnowska

Notka o mediatorze Małgorzata BujnowskaAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia Bankowości i Finansów. Od 2011 r.  zawodowo związana z rynkiem finansowym (specjalizacja: sektor bankowy). Uczestniczka szkoleń z zakresu mediacji oraz ugodowego rozwiązywania sporów dotyczących kredytów „frankowych”.

Status

Status mediatora Małgorzata BujnowskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Małgorzata BujnowskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Michał KrólMichał Król

Zdjęcie mediatora Michał KrólMichał Król

Notka o mediatorze Michał KrólAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyłem studia prawnicze. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, prowadzonej przez Izbę Adwokacką w Warszawie, uzyskałem pozytywny wynik egzaminu adwokackiego w 2019 r. Pracowałem w kancelariach prawniczych w Warszawie oraz Łodzi, gdzie zajmowałem się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego. Zdobyłem również doświadczenie w stosowaniu prawa rynku kapitałowego, pracując dla jednego z największych spośród niezależnych domów maklerskich w Polsce. Swoją karierę kontynuuje w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracuje jako starszy specjalista, zajmując się przede wszystkim regulacyjnym aspektem stosowania wskaźników referencyjnych (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wskaźników referencyjnych w umowach kredytu hipotecznego oraz konsumenckiego (w tym w umowach kredytu walutowego). Doświadczenia zdobyte na salach sądowych, w strukturach korporacyjnych oraz w organie administracji publicznej pozwoliły mi rozwinąć zdolności prowadzenia oraz rozwiązywania sporów w sposób satysfakcjonujący dla ich stron.

Status

Status mediatora Michał KrólDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Michał KrólZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Michał MindaMichał Minda

Zdjęcie mediatora Michał MindaMichał Minda

Notka o mediatorze Michał MindaRadca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Założył i prowadził własną kancelarię prawną, specjalizując się w doradztwie na rzecz osób fizycznych poszukujących jasnych i skutecznych porad i sposobów na rozwiązanie ich często trudnych i złożonych sytuacji prawnych. Zawodowo zajmuje się także prawem ubezpieczeniowym w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym w KNF.

Status

Status mediatora Michał MindaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Michał MindaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Bożenna Zielińska-KurpielBożenna Zielińska-Kurpiel

Zdjęcie mediatora Bożenna Zielińska-KurpielBożenna Zielińska-Kurpiel

Notka o mediatorze Bożenna Zielińska-KurpielAbsolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Ukończyła Studia Doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej i uzyskała tytuł doktora nauk o zarzadzaniu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat zawodowo związana z rynkiem finansowym, w szczególności w zakresie kwestii konsumenckich. Uczestniczyła jako ekspert w międzynarodowych projektach twinningowych dotyczących sektora bankowego i ubezpieczeniowego w zakresie wzmocnienia ochrony konsumentów na rynku finansowym oraz polubownego rozstrzygania sporów. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych i karnych, organizowane przez Polskie Centrum Mediacji. W latach 2009-2013 była już mediatorem Sądu Polubownego przy KNF. Mediator specjalizujący się w sprawach z zakresu rynku bankowego i ubezpieczeniowego.

Status

Status mediatora Bożenna Zielińska-KurpielNiedostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Bożenna Zielińska-KurpielZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Piotr MatraszekPiotr Matraszek

Zdjęcie mediatora Piotr MatraszekPiotr Matraszek

Notka o mediatorze Piotr MatraszekAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia ubezpieczeniowe oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2004 r. zawodowo związany z rynkiem finansowym. Od 2008 r. pełni funkcję mediatora w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2017-2018 sprawował funkcję Sekretarza tego Sądu. Wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia na życie z UFK) i bankowego (kredyty indeksowane/denominowane do walut obcych). Skutecznie przeprowadził kilkaset mediacji dotyczących różnego rodzaju problemów na rynku finansowym.

Status

Status mediatora Piotr MatraszekDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Piotr MatraszekZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Przemysław Czesław WysockiPrzemysław Czesław Wysocki

Zdjęcie mediatora Przemysław Czesław WysockiPrzemysław Czesław Wysocki

Notka o mediatorze Przemysław Czesław WysockiMediator prowadzący mediacje cywilne, gospodarcze i rodzinne. Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Autor wielu artykułów dotyczących tematyki mediacji. Od wielu lat zawodowo związany z windykacją na etapie postępowania polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego z wykorzystaniem mediacji jak i pozostałych form pozasądowego rozstrzygania sporów. Swoje doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym zdobył zarządzając zespołem i procesami w firmie typu FinTech oferującej innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego oraz obsłudze egzekucyjnej Banków w zakresie egzekucji sądowej. Aktualnie starszy specjalista ds. windykacji prowadzący postępowania sądowe oraz egzekucyjne z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Od 2021 roku współpracuje jako Mediator z Pedagogium Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie w zakresie mediacji oraz konfliktów.

Status

Status mediatora Przemysław Czesław WysockiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Przemysław Czesław WysockiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Bartosz KwiatkowskiBartosz Kwiatkowski

Zdjęcie mediatora Bartosz KwiatkowskiBartosz Kwiatkowski

Notka o mediatorze Bartosz Kwiatkowski-

Status

Status mediatora Bartosz KwiatkowskiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Bartosz KwiatkowskiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Ewa WaligóraEwa Waligóra

Zdjęcie mediatora Ewa WaligóraEwa Waligóra

Notka o mediatorze Ewa WaligóraDoradca restrukturyzacyjny, MBA. Mediatorka w sprawach gospodarczych, cywilnych i finansowych. Członek Zarządu w Fundacja dla mediacji z/s we Wrocławiu. Biegła sądowa z zakresu ekonomii, specjalizuje się m.in. w sprawach z obszaru zarządzania i analizy finansowej przedsiębiorstwa, spraw upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz kredytów i pożyczek. Obecnie doktorantka IV roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Status

Status mediatora Ewa WaligóraDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Ewa WaligóraZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Patrycja PiórkowskaPatrycja Piórkowska

Zdjęcie mediatora Patrycja PiórkowskaPatrycja Piórkowska

Notka o mediatorze Patrycja PiórkowskaAdwokat. Od 2014 roku członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej (praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Szwaji pt. Wynagradzanie twórców wynalazków pracowniczych w Polsce i we Francji). Stały mediator wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Prowadzi z sukcesem mediacje sądowe oraz umowne. Wieloletni praktyk prawa gospodarczego, pełnomocnik w sporach sądowych. Absolwentka Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czynny likwidator oraz kurator podmiotów prawa handlowego. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w ścisłym centrum Krakowa.

Status

Status mediatora Patrycja PiórkowskaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Patrycja PiórkowskaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marcin DawickiMarcin Dawicki

Zdjęcie mediatora Marcin DawickiMarcin Dawicki

Notka o mediatorze Marcin DawickiStudia prawnicze w Szczecinie, ukończone w 2007 r. Temat pracy magisterskiej: “Arbitraż gospodarczy”. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych ukończone w 2009 r. W tym samym roku rozpoczęta aplikacja radcowska, prowadzona przez OIRP w Szczecinie. Aplikacja ukończona w 2012 r. Rok później wpis na listę radców prawnych. Mediator sądowy od 2006r. Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz na listę mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Pracę zawodową rozpoczynał w jednostkach administracji publicznej, zaczynając od stanowiska referenta, kończąc na samodzielnym stanowisku radcy prawnego. Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcowską.

Status

Status mediatora Marcin DawickiDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marcin DawickiZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Anna JanickaAnna Janicka

Zdjęcie mediatora Anna JanickaAnna Janicka

Notka o mediatorze Anna JanickaAdwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi od 2007 r. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ukończyła studia podyplomowe negocjacje i mediacje biznesowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Prawa i Administracji. Jako stały mediator sądowy jest wpisana na listy stałych mediatorów Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska.

Status

Status mediatora Anna JanickaDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Anna JanickaZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Krzysztof UrbanKrzysztof Urban

Zdjęcie mediatora Krzysztof UrbanKrzysztof Urban

Notka o mediatorze Krzysztof UrbanKrzysztof Urban - ma talent w znajdowaniu kompromisowych rozwiązań, potrafi cierpliwie wysłuchać obie strony, by wspólnie określić korzyści oraz ustępstwa zmierzające do zawarcia ugody. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Gdyńskim Centrum Mediacji. Ponadto mediator i doradca obywatelski obsługujący Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych, Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji na terenie powiatów starogardzkiego, kwidzyńskiego, sztumskiego. Zajmuje się także świadczeniem indywidualnych usług w zakresie mediacji zdalnej oraz mediacji bezpośredniej w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Z wykształcenia historyk, pasjonat odtwórstwa historycznego w szczególności Husarii.

Status

Status mediatora Krzysztof UrbanDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Krzysztof UrbanZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Dominika Grabarczyk-SeremakDominika Grabarczyk-Seremak

Zdjęcie mediatora Dominika Grabarczyk-SeremakDominika Grabarczyk-Seremak

Notka o mediatorze Dominika Grabarczyk-SeremakUrodziła się w Nowym Dworze Mazowieckim, ma 28 lat. Z wykształcenia prawnik, w 2018 r. ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Uprawnienia mediatora zdobyła w 2020 r. W 2020 r. została również wpisana na listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. W czasie studiów angażowana w wiele inicjatyw studenckich. Była członkiem uczelnianych kół naukowych (prawa karnego oraz cywilnego), wolontariuszem Szlachetnej Paczki oraz przez blisko 2 lata członkiem AIESEC Polska (organizacji zrzeszających studentów z całego świata), w której zajmowała się kwestiami marketingowymi. W czasie studiów praktykowała również w kancelariach adwokackich oraz w kancelarii radcowskiej. Pierwszą pracę związaną z ubezpieczeniami podjęła w 2016 r. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, nieprzerwanie od 2016 r. pracowała w jednych z największych zakładach ubezpieczeń w Polsce  tj. TUiR „Warta” S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Od lutego 2020 r. pracuje w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych, w którym zajmuje się czynnościami nadzorczymi nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych w Polsce. W dniu 1 października 2021 r. zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powołana na mediatora Sądu Polubownego przy KNF. Poza aktywnością zawodową, prywatnie pasjonatka podróży, literatury polskiej oraz szeroko pojętej tematyki ochrony środowiska.

Status

Status mediatora Dominika Grabarczyk-SeremakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Dominika Grabarczyk-SeremakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Marzena DraganiakMarzena Draganiak

Zdjęcie mediatora Marzena DraganiakMarzena Draganiak

Notka o mediatorze Marzena DraganiakRadca prawny z wieloletnim stażem ze specjalizacją w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń oraz doświadczeniem w projektach medialnych i kapitałowo - finansowych. Doradza i zajmuje się kompleksową obsługą prawną, w tym spółek technologicznych działających na rynku usług finansowych. Prowadziła projekty samoregulacji (kodeksy dobrych praktyk) na rzecz konsumentów, organizacji branżowych i grup przedsiębiorców oraz pełniła funkcję dyrektora działu prawnego międzynarodowej grupy kapitałowej. Mediator wpisany na stałą listę mediatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Polubownego przy KNF. Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji, w tym mediacji online i problematyki kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. Prowadzi wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego.

Status

Status mediatora Marzena DraganiakDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Marzena DraganiakZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Grażyna BilorGrażyna Bilor

Zdjęcie mediatora Grażyna BilorGrażyna Bilor

Notka o mediatorze Grażyna BilorAbsolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat związana z bankowością. Posiada doświadczenie zawodowe, w tym w rozmowach z bankami, zdobyte w trakcie 23-letniej pracy w pionie nadzoru nad sektorem bankowym. Pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Z dniem 31 sierpnia 2021 roku powołana na Mediatora Sądu Polubownego przy KNF.

Status

Status mediatora Grażyna BilorDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Grażyna BilorZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Zdzisława RałZdzisława Rał

Zdjęcie mediatora Zdzisława RałZdzisława Rał

Notka o mediatorze Zdzisława RałCzynny mediator od 2001 r. Prowadzę mediacje cywilne, karne oraz pozasądowe. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, ukończyłam kierunek Praca Socjalna oraz Studia Podyplomowe o kierunku mediacje i negocjacje. Ukończyłam również kursy dotyczące rozwiązywania konfliktów i sporów. Wpisana na listę stałych mediatorów  przy Sądzie Okręgowym Gliwicach.

Status

Status mediatora Zdzisława RałDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Zdzisława RałZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko mediatora Mariusz BurchartMariusz Burchart

Zdjęcie mediatora Mariusz BurchartMariusz Burchart

Notka o mediatorze Mariusz Burchart
Absolwent UMCS w Lublinie. Mediacjami zajmuje się od wielu lat. Ma rzadkie doświadczenie patrzenia na sprawy mediacji z dwu stron - zarówno  ze strony przedsiębiorców, prowadząc w ich imieniu negocjacje jak i osoby zajmującej się ochroną konsumentów. W latach 1999-2000 współtworzył projekt ustawy o Inspekcji Handlowej formalizujący system mediacji w jej działaniach. W latach 2003-2005 prowadził działalność gospodarczą, zajmując się mediacjami i negocjacjami  we współpracy z firmami związanymi z różnymi obszarami rynku – od  działalności  inwestycyjnej - po spłatę  zobowiązań.
W 2005 r. powołany na  Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Jego ówczesne działania w dużej mierze oparte były o formułę - mediacje, negocjacje między konsumentami a przedsiębiorcami – również w sferze zobowiązań finansowych czy ubezpieczeniowych. Od 2006 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. W latach 2014-16 współtworzył we współpracy z UOKiK system polubownego rozstrzygania sporów - ADR. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych – od    organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji i UOKiK w 2010 r. po bieżące, organizowane przez KRM szkolenia z zakresu prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych. Posiada  potwierdzone egzaminem kwalifikacje zawodowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych. Jest wpisany na listę mediatorów przy SO w Kielcach. Obecnie prowadzi własną firmę zajmując się mediacjami.

Status

Status mediatora Mariusz BurchartDostępny

Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska

Mediacja mediatora Mariusz BurchartZgodnie z § 17 ust.1c Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje