Aktualności SP przy KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Idea mediacji i polubownego rozwiązywania sporów cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony podmiotów działających na rynku finansowym oraz ich klientów. 

Do tej pory do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 31 500 wniosków o mediację dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Mediacje pozwalają oszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć stresu i wielu negatywnych emocji wywołanych długim oczekiwaniem na rozstrzygnięcie sporu. Mediacja jest również sposobem na znalezienie wspólnie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące i akceptowalne dla każdej strony.

Mediacje prowadzone w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, w większości przypadków, kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu.


wnioski_o_mediacje