Działalność Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji

Z uwagi na epidemię koronawirusa Sąd Polubowny przy KNF, do odwołania, działa wyłącznie w trybie zdalnym. W związku z tym, postępowania mediacyjne procedowane są wyłącznie przy użyciu środków umożliwiających komunikację na odległość.