Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

KNF oczekuje, że zakłady ubezpieczeń będą stosować Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych nie później niż od 1 listopada 2022 r. Do dnia poprzedzającego rozpoczęcie stosowania Rekomendacji, będą stosować Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska    
Angielska wersja językowa dokumentu nie jest tłumaczeniem przysięgłym. W razie ewentualnych rozbieżności obowiązujący jest oryginalny dokument sporządzony w języku polskim.
 
icon_excel_small
  Arkusz własnej oceny zgodności z Wytycznymi KNF dot. likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych
   
icon_doc_pdf_small
  Pytania i odpowiedzi


Zapytania ogólne do Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych: wytyczne_lsk@knf.gov.pl