Rekomendacje dla SKOK

data aktualizacji 21 grudnia 2018

icon_doc_pdf_small Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK

icon_doc_pdf_small Rekomendacja B-SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK

icon_doc_pdf_small Rekomendacja C-SKOK dotycząca rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

icon_doc_pdf_small Rekomendacja D-SKOK dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

icon_doc_pdf_small Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

icon_doc_pdf_small Rekomendacja L - dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi /KNF oczekuje, że niniejsza Rekomendacja zostanie wprowadzona w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych nie później niż do dnia 31 marca 2019 r./