Zakres usług

data aktualizacji

Biuro usług płatniczych jest uprawnione do prowadzenia – oprócz świadczenia usługi przekazu pieniężnego – innej działalności gospodarczej jako hybrydowe biuro usług płatniczych. Oznacza to, że poza świadczeniem usług płatniczych biuro usług płatniczych może także:

  1. świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak:
    1. usługi wymiany walut,
    2. usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,
    3. usługi przechowywania i przetwarzania danych;
  2. prowadzić systemy płatności;
  3. prowadzić inną działalność gospodarczą.