Usługi płatnicze

data aktualizacji 14 stycznia 2020

W związku z ogłoszeniem w dniu 23 września 2011 r. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podmioty świadczące usługi płatnicze zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

DOTYCZY BIUR USŁUG PŁATNICZYCH !

Wydział Finansowo - Księgowy Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki UKNF udziela telefonicznie wyjaśnień w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych i instytucjami płatniczymi oraz rocznego rozliczenia zaliczek we wtorki i czwartki w godz. 10 - 15, tel. (22) 262-50-00.