Insurtech

shutterstock_436846288_slider

InsurTech to innowacyjne rozwiązania technologiczne usprawniające działanie branży ubezpieczeniowej. Rozwiązania te pozwalają na lepszą i skuteczniejszą wycenę ryzyka ubezpieczeniowego, personalizację oferty ubezpieczeniowej, tj. dopasowanie oferowanych produktów do indywidualnych cech i potrzeb klientów oraz szersze zastosowanie kanałów dystrybucji ubezpieczeń.

Do rozwiązań w obszarze InsurTech zalicza się między innymi:

  • Telematyka
    Rozwiązanie stosowane w przypadku ubezpieczeń samochodowych, w których ocena ryzyka ubezpieczeniowego zależy od danych zebranych przy użyciu zainstalowanych w samochodzie sensorów lub za pośrednictwem aplikacji smartfona znajdującego się w pojeździe. Dzięki telematyce w oparciu o uzyskane dane możliwe jest określenie stylu jazdy kierowcy i adekwatne dostosowanie wysokości składki ubezpieczeniowej.
  • Ubezpieczenia na żądanie
    Rozwiązanie polegające na uruchamianiu ochrony ubezpieczeniowej jedynie w sytuacjach, w których klient tej ochrony rzeczywiście potrzebuje. Uruchomienie ochrony ubezpieczeniowej odbywa się poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie. Dzięki tej formule klient płaci za rzeczywiście uzyskaną ochronę ubezpieczeniową i tylko w takich sytuacjach, w których jest to potrzebne. W praktyce tego typu rozwiązania mają najczęściej zastosowanie w przypadku ubezpieczeń turystycznych (np. ubezpieczenie opóźnienia lub odwołania lotu), ubezpieczeń nieruchomości (np. wynajem lokalu na określony czas) czy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych (Autocasco). 
  • Systemy eksperckie do wyceny składki
    Coraz więcej zakładów ubezpieczeń do wyceny składki ubezpieczeniowej używa systemów eksperckich opartych na zaawansowanych algorytmach, które na podstawie informacji pozyskanych od klienta oraz z zewnętrznych baz danych (np. baza UFG) szacują wskaźnik ryzyka dla danego klienta i proponują składkę ubezpieczeniową dostosowaną do rzeczywistego ryzyka ubezpieczeniowego. Systemy eksperckie bardzo częstą bazują na analizie dużych zbiorów danych dostępnych w sieci Internet (BigData) ze wspomaganiem rozwiązań sztucznej inteligencji w celu profilowania potencjalnych klientów.