78. Egzamin aktuarialny - 26 - 27 marca 2018 r.

data aktualizacji 25 października 2018

  Wyniki egzaminu


Zadania:
Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń na życie

Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka

Modelowanie

Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń

Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń

Ekonomia