73. Egzamin aktuarialny - 7 marca 2016 r.

data aktualizacji 20 listopada 2017

Wyniki egzaminu


Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka