59. Egzamin aktuarialny - 12 marca 2012 r.

data aktualizacji 27 września 2019

Wyniki egzaminu


Zadania z egzaminu:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka