Nazwa seminarium Adresaci Data
Plany ciągłości działania - praktyczne aspekty tworzenia i testowania oraz ciągłość działania - plany awaryjne sektor bankowy 31-01-2019
Rachunek podstawowy i przenoszenie rachunków (Dyrektywa PAD) sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 20-02- 2019 r.
Wybrane obowiązki firm inwestycyjnych wynikające z wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie, implementującej przepisy Dyrektywy MiFID II do polskiego porządku prawnego rynek kapitałowy 25-02-2019
Windykacja sądowa i polubowna. Zmiana ustawy spadkowej - wpływ na proces windykacji sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 27-02-2019
Cykl seminariów pt. „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym” sektor bankowy I kwartał 2019 r.
Zmiany po nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych związanych z implementacją PSD2 sektor usług płatniczych I kwartał 2019 r.