Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Webinarium CEDUR "Praktyczne aspekty odpowiedniości członków organów podmiotów sektora bankowego z wykorzystaniem formularzy oceny", 29 września 2023 roku

Data aktualizacji:


Cel

Celem webinarium było zapoznanie przedstawicieli sektora bankowego ze zaktualizowaną wersją formularzy wspierających proces oceny odpowiedniości zgodnie z Metodyką oceny odpowiedniości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do dotychczasowej wersji formularzy oraz przypadków sprawiających problemy w dotychczasowej praktyce związanej ze stosowaniem Metodyki. W ramach szkolenia zaprezentowany został proces poprawnego wypełniania formularzy dla kilku standardowych scenariuszy oceny odpowiedniości. 

Dla kogo

Webinarium było skierowane do przedstawicieli sektora bankowego (banków komercyjnych, spółdzielczych i zrzeszających oraz jednostek zarządzających systemami ochrony), w tym w szczególności do członków rad nadzorczych ww. grup podmiotów (w tym komitetów ds. nominacji) oraz komórek wewnętrznych odpowiedzialnych za wsparcie procesów oceny odpowiedniości w ww. grupach podmiotów.

Data i harmonogram czasowy

29 września 2023 r. (10:00-15:45). 

Zgłoszenia

Rejestracja na webinarium odbywała się online.

Pytania

Aby spotkanie było jak najbardziej efektywne i w jak największym stopniu spełniało Państwa do 25 września 2023 r. zbieraliśmy Państwa pytania w zakresie tematyki webinarium. Dziękujemy za wszystkie nadesłane pytania.

Organizator

Webinarium było zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 29 09 2023

plik .pdf, 709,6kB
Pobierz