Webinarium WIW "Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych – crowdfunding pożyczkowy", 2 października 2023 roku

data aktualizacji

WIW2023_inwestorzy indywidulani 

Cel
Celem webinarium jest przybliżenie początkującym inwestorom indywidualnym zagadnień związanych z crowdfundingiem pożyczkowym, budowanie świadomości zagrożeń, jakie niesie ta forma inwestycji oraz sposoby mitygacji ryzyka.

Dla kogo
Webinarium jest skierowane do początkujących inwestorów indywidualnych.

Data i harmonogram czasowy
2 października 2023 roku (12:00-14:05). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 11:45.

Zgłoszenia
Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Organizator
Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz kampanii World Investor Week (WIW), we współpracy z Komendą Główną Policji.

Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 29 września 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 29 września 2023 roku, potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.