Webinarium CEDUR pt. "Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i inne akty powiązane. Omówienie wybranych wymagań DORA", 5 edycji 18, 19, 20, 25 i 26 września 2023 roku

data aktualizacji


Cel

Celem webinarium jest przedstawienie podmiotom nadzorowanym wybranych wymagań wynikających z Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Dla kogo

Webinarium jest skierowane do przedstawicieli podmiotów rynku finansowego nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Data i harmonogram czasowy

Przeprowadzonych zostanie 5 edycji webinariów: 18, 19, 20, 25 i 26 września 2023 r. (10:00-15:30). Logowanie uczestników na webinaria rozpoczynać się będzie od 9:45.

Zgłoszenia 

Rejestracje na webinaria odbywają się online: tj. poprzez elektroniczne formularze zgłoszeniowe na poszczególne wydarzenia:

- 18 września 2023 r. (edycja I) elektroniczny formularz zgłoszeniowy

- 19 września 2023 r. (edycja II) elektroniczny formularz zgłoszeniowy

- 20 września 2023 r. (edycja III) elektroniczny formularz zgłoszeniowy

- 25 września 2023 r. (edycja IV) elektroniczny formularz zgłoszeniowy

- 26 września 2023 r. (edycja V) elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonanie zgłoszenia na jeden z zaproponowanych terminów.

Informujemy, że dla dostawców usług ICT planowana jest organizacja webinariów "Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i inne akty powiązane. Omówienie wybranych wymagań DORA", w październiku 2023 roku.

Organizator 

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej na dzień roboczy przed wydarzeniem, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkania będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.