Webinarium GMW pt. „Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci", 22 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i edukatorów.

Celem webinarium jest edukowanie młodzieży w obszarze bezpiecznego korzystania z Internetu. Zwrócimy uwagę na aktualne problemy konsumenckie, podstawowe prawa, jakie przysługują konsumentom ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa, pokazując jak rozpoznać oszustwa w Internecie. Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie”, o którym będziemy opowiadać, ma na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw konsumenckich w Internecie. Oparty jest na bezpłatnym narzędziu edukacyjnym konsument.edu.pl – symulatorze, który stwarza potencjalne realne zagrożenia, na które możemy trafić w Internecie, uczy odróżniania prawdziwej oferty od pułapki.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 r. (14:00-15:05)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.