Webinarium GMW pt. „Planowanie i zarządzanie finansami osobistymi", 21 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim młodzieży w wieku 15-19 lat oraz do nauczycieli.

Celem webinarium jest przedstawienie młodym ludziom u progu dorosłości zalet płynących z posiadania kompetencji w zakresie zarządzania finansami osobistymi.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2023 r. (11:00-12:05)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.