Webinarium CEDUR pt. „Praktyczne aspekty raportowania sprawozdań półrocznych (FI-P-R, P-FI-P-R, FIZ-P-R-E)”, 19 lipca 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników TFI zaangażowanych w przygotowanie sprawozdań półrocznych funduszy przekazywanych do KNF oraz do pracowników podmiotów świadczących usługi na rzecz TFI w zakresie przygotowywania sprawozdań półrocznych funduszy.

Celem webinarium było omówienie zasad i trybu wykonywania obowiązków sprawozdawczych TFI w zakresie przekazywania sprawozdań półrocznych funduszy.

Spotkanie odbyło się 19 lipca 2022 roku (w godz. 10:00-12:45). 

Udział w webinarium był bezpłatny.