Webinarium CEDUR pt. „Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi pojęciami", 24 maja 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Jego pierwsza edycja odbyła się 22 marca 2022 r. podczas Global Money Week.

Zagadnienia poruszone w trakcie webinarium obejmowały tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W szczególności tematyka webinarium odnosiła się do następujących zagadnień wymienionych w Treściach nauczania dotyczących rynku finansowego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r., tj.:

  • charakterystyka instytucji rynku finansowego w Polsce (m.in. Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego),
  • rozróżnianie form oszczędzania i inwestowania, ich ocena z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków oraz przeprowadzanie symulowanej inwestycji w wybraną formę,
  • charakterystyka rodzajów papierów wartościowych oraz objaśnienie mechanizmu inwestowania na giełdzie papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem webinarium było przedstawienie podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem w akcje i obligacje. Uczestnicy poznali nie tylko charakterystykę akcji i obligacji, ale także metody analizowania zarówno spółek, jak i papierów wartościowych wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym. Webinarium umożliwi poznanie i zrozumienie ryzyk towarzyszących inwestowaniu na rynku kapitałowym. Podczas webinarium zostaną przedstawione podstawowe kroki, jakie należy wykonać aby zacząć inwestowanie na rynku kapitałowym.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 maja 2022 roku (w godz. 12:00-14:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.