Webinarium CEDUR pt. „Interwencja produktowa na rynku ubezpieczeń na życie z UFK”, 2 czerwca 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Celem webinarium było zaprezentowanie charakterystyki polskiego rynku ubezpieczeń na życie z UFK przed rokiem 2021 oraz powodów, dla których KNF wydała decyzję o interwencji produktowej. Podczas seminarium przedstawione zostały również aspekty prawne oraz techniczne interwencji produktowej, a także jej oczekiwany wpływ na rynek i gospodarkę finansową zakładów ubezpieczeń.

Spotkanie odbyło się w dniu 2 czerwca 2022 roku (w godz. 10:00-12:30). 

Udział w webinarium był bezpłatny.