Webinarium GMW pt. „Moje pierwsze płatności – podstawowe zagadnienia dotyczące elektronicznych metod płatności", 21 marca 2022 r.

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.
Zagadnienia, które były poruszone podczas webinarium obejmują tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W szczególności będą odnosić się do treści nauczania Podstaw przedsiębiorczości – wymogów szczegółowych dot. rynku finansowego, tj. m.in. Uczeń:
  • omawia funkcje i formy pieniądza oraz jego obieg w gospodarce
  • analizuje oferty usług banków komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
    w zakresie kont osobistych, kart płatniczych, lokat terminowych, kredytów i pożyczek oraz oferty pozabankowych instytucji pożyczkowych, uwzględniając realną stopę procentową, a także dostrzega zagrożenia i rozumie zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości elektronicznej
  • jest świadomy, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji finansowych
  • ocenia przykłady praktyk i zachowań etycznych oraz nieetycznych na rynku finansowym
Celem webinarium było przedstawienie podstawowych informacji na temat elektronicznych metod płatności – wyjaśnienie czym są płatności elektroniczne, w tym przedstawienie podstawowych informacji na temat wybranych usług płatniczych. Omówione zostały w szczególności różnego rodzaju płatności kartowe oraz inne, coraz bardziej popularne i łatwo dostępne metody, np. płatności pay-by-link lub BLIK. Przekazane zostały ponadto podstawowe informacje na temat tego, kto i kiedy może oferować usługi płatności elektronicznych (kilka słów o dostawcach usług płatniczych – instytucjach płatniczych). Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami płatniczymi, które wprowadzane są aktualnie na Polski rynek płatniczy, a także, przy użyciu praktycznych przykładów,
z bezpiecznymi sposobami dokonywania płatności elektronicznych.

Spotkanie odbyło się w dniu 21 marca 2022 r. (w godz. 9:00-11:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.