Webinarium GMW pt. „Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe”, 21 marca 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli. Młodzież w wieku 13-14 lat coraz częściej rozpoczyna swoją przygodę z bankowością, czyli mają otwierane przez rodziców rachunki bankowe, zaczynają korzystać z kart płatniczych, dokonują pierwszych płatności internetowych. Zagadnienia poruszone w trakcie webinarium obejmowały tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. W szczególności odnosiły się do kwestii wskazanych w ww. Rozporządzeniu w części dotyczącej podstawy programowej klas IV-VIII przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Celem webinarium było przybliżenie takich zagadnień ekonomicznych jak – czym zajmują się banki, podstawowe operacje finansowe, których można dokonać w i przy udziale banku.

Spotkanie odbyło się w dniu 21 marca 2022 roku (w godz. 12:00-14:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.