Webinarium CEDUR pt. „Kredyt hipoteczny – ocena i monitoring wartości zabezpieczenia zarówno w kredycie konsumenckim, jak i w kredycie dla przedsiębiorców”, 29 czerwca 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Celem webinarium było przedstawienie uczestnikom zasad oceny wartości zabezpieczenia hipotecznego zarówno w kredycie konsumenckim jaki w kredycie dla przedsiębiorców w świetle obowiązujących regulacji, w tym Rekomendacji SD oraz Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów.

Spotkanie odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku (w godz. 10:00 - 12:30). 

Udział w webinarium był bezpłatny.