Webinarium CEDUR pt. „Zarządzanie obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w SKOK”, 17 czerwca 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny i obszar ryzyka, kierowników działów IT, kierowników działów bezpieczeństwa IT, zarządzających komórkami ryzyka operacyjnego oraz pracowników innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces zarządzania obszarami IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego w SKOK.

Celem webinarium było przedstawienie problematyki zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa teleinformatycznego w SKOK w aspekcie nadzorczym oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku (w godz. 10:00 - 15:15). 

Udział w webinarium był bezpłatny.