Webinarium CEDUR pt. „ESEF – nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania”, 17 listopada 2020 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do emitentów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami formatu ESEF, firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz zainteresowanych podmiotów.

Celem webinarium była prezentacja wymagań w zakresie nowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF), w tym przedstawienie wyników testów raportowania zgodnego z ESEF.

Spotkanie odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r. (w godz. 10:00 - 14:00). 

Udział w webinarium był bezpłatny.