Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Webinarium CEDUR pt. „Sprawozdawczość TFI i FI – zmiany w sposobie raportowania do KNF wynikające, m.in. z #PIN”, 29 września 2020 roku

Data aktualizacji:

Webinarium skierowane jest do pracowników TFI odpowiedzialnych za realizację obowiązków sprawozdawczo-raportowych do KNF.

Celem webinarium jest przybliżenie zmian w sposobie raportowania do KNF w zakresie informacji o wartości aktywów netto oraz wartości jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, wynikających, m.in. z #PIN.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. (w godz. 10:00 - 12:15). Przebieg webinarium będzie podlegał rejestracji audiovideo.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Informujemy, iż zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń.

Do pobrania

Program CEDUR 29-09-2020

plik .pdf, 461,9kB
Pobierz