Seminarium pt. „Modele wewnętrzne - podejście organu nadzoru w przedmiocie tworzenia modeli przez zakłady ubezpieczeń w świetle sytuacji rynkowej i prowadzonych przez organ nadzoru analiz” 28 października 2019 r.

data aktualizacji 11 października 2019

Seminarium skierowane było do przedstawicieli krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Celem seminarium było nakreślenie oczekiwań organu nadzoru w kwestii współpracy z zakładami ubezpieczeń/reasekuracji przy wnioskowaniu o stosowanie modeli wewnętrznych oraz w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w modelach wewnętrznych.

Spotkanie odbyło się w dniu 28 października 2019 roku (w godz. 10:30 - 14:30) w sali szkoleniowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie. 

Udział w seminarium był bezpłatny. Uczestniczyło w nim 50 osób.