Seminarium pt. „Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich praktyczne zastosowanie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego” 21 października 2019 r.

data aktualizacji 11 października 2019

Seminarium przeznaczone było dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF.

Celem seminarium było przedstawienie najistotniejszych zasad postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec podmiotów nadzorowanych na tle przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwolił jego uczestnikom na poznanie zasad postępowania administracyjnego i zaznajomienia się z ich znaczeniem na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. Podczas seminarium szczególna uwaga została poświęcona ukazaniu ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych, które częstokroć nadaje nowy kształt poszczególnym zasadom. W trakcie seminarium zostały szczegółowo scharakteryzowane poszczególne zasady, które mają znaczenie dla podmiotów nadzorowanych jako stron postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. Ukazane zostały i opisane prawa oraz obowiązki podmiotów nadzorowanych wynikające z poszczególnych zasad postępowania administracyjnego. W tym zakresie przytoczono przykłady zaczerpnięte z praktyki funkcjonowania KNF, jak również orzecznictwa sądowego.

Spotkanie odbyło się w dniu 21 października 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w sali szkoleniowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie. Udział w nim wzięły 83 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.