Seminarium pt. „Obowiązki publikowania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej - III filar Bazylei III (Ujawnienia)”, 22 października 2019 roku

data aktualizacji 22 listopada 2019

Seminarium skierowane było do przedstawicieli banków komercyjnych i spółdzielczych.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy na temat wymogów ujawnień adekwatności kapitałowej zgodnie z częścią VIII rozporządzenia CRR, przede wszystkim w zakresie obowiązujących i wchodzących w życie aktów prawnych.

Spotkanie odbyło się w dniu 22 października 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 146 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.