Seminarium pt. „Obowiązki publikowania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej - III filar Bazylei III (Ujawnienia)”, 22 października 2019 roku

data aktualizacji 10 października 2019

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli banków komercyjnych i spółdzielczych.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wymogów ujawnień adekwatności kapitałowej zgodnie z częścią VIII rozporządzenia CRR, przede wszystkim w zakresie obowiązujących i wchodzących w życie aktów prawnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Informujemy, że procedura przyjmowania zgłoszeń na seminarium została zakończona.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 17 października 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.