Seminariów pt. „Rynki towarowe po wejściu w życie MiFID II/MiFIR”, 27 czerwca 2019 roku

data aktualizacji 29 lipca 2019

Seminarium skierowane było do przedstawicieli podmiotów tworzących krajową infrastrukturę rynku kapitałowego, przedsiębiorstw energetycznych (w szczególności spółek obrotu), domów i biur maklerskich oraz towarowych domów maklerskich.

Celem seminarium było przybliżenie szczegółowych zagadnień w obszarze towarowym, ocenianych przez uczestników rynku kapitałowego, jako szczególnie problematyczne po implementacji przez Polskę dyrektywy MiFID II. Uwzględnione zostaną również zagadnienia podlegające dyskusjom zmianom lub doprecyzowaniu w ramach realizowanego w sposób ciągły implementowania postanowień MiFID II przez Europejski Urząd Papierów Wartościowych i Giełd. Celem seminarium jest również zapoznanie uczestników rynku z tymi obszarami nowych rozwiązań prawnych wdrożonych w ramach implementacji MiFID II, które dopiero w przyszłości będą w Polsce obowiązywały (limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych).

Spotkanie odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r. (w godz. 10:00 - 16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny. W spotkaniu wzięło udział 66 osób.