Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Podmioty nadzorowane jako strony postępowań administracyjnych przed KNF - (wykład i warsztaty oparte na kazusach)

Data aktualizacji:

Seminarium przeznaczone było dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez KNF, którzy w pracy zawodowej stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF w różnym zakresie, np. wydania zezwolenia, zgody, czy też wymierzania kary pieniężnej. Udział w seminarium mogli wziąć także przedstawiciele kancelarii prawnych obsługujących podmioty nadzorowane.

 

Celem seminarium było omówienie najistotniejszych instytucji postępowania administracyjnego prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego na tle praktycznych przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwolił jego uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat praw i obowiązków strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spotkanie przewidywało czynny udział uczestników seminarium w rozwiązywaniu przedstawianych problemów, włącznie z koniecznością wyrażania ustnych opinii i stanowisk. W razie potrzeby istniała dodatkowo możliwość omówienia i wyjaśnienia lub konsultacji konkretnego przypadku wynikającego z praktyki uczestników seminarium. Szczególna waga podczas seminarium przywiązywana była do ukazania ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych i nadawania nowego kształtu poszczególnym instytucjom procesowym wykorzystywanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W trakcie seminarium scharakteryzowana została pozycja podmiotów nadzorowanych jako stron postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF. Ukazane zostały i opisane poszczególne prawa i obowiązki przynależne podmiotom nadzorowanym w toku prowadzonego postępowania.

Spotkanie odbyło się w dniu 7 kwietnia 2017 roku (w godz. 10:00 - 16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1 

W seminarium wzięło udział 141 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny. 

Do pobrania

Program 7-04-2017

plik .pdf, 241,8kB
Pobierz