Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Rachunkowość SKOK w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK ze szczególnym uwzględnieniem zamknięcia roku

Seminarium skierowane było do służb księgowych w SKOK.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy w obszarze rachunkowości SKOK.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 marca 2016 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w siedzibie UKNF, Ul. Jasna 12, Warszawa.


Udział w seminarium był bezpłatny.


W seminarium wzięło udział 46 osób.

Program seminariuminfo30x30