Global Money Week - Światowy Tydzień Pieniądza, 25-31 marca 2019 roku

data aktualizacji 04 kwietnia 2019

Logo GMW middle

Global Money Week - Światowy Tydzień Pieniądza - VIII edycja

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) zaprosił środowisko szkolne oraz biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii Global Money Week(GMW)Światowy Tydzień Pieniądza, której VIII edycja przebiegała w dniach 25-31 marca 2019 r.   pod hasłem   Learn. Save. Earn- Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.   UKNFpo raz piąty pełnił rolę koordynatora GMW na poziomie krajowym. Koordynacja GMW przez UKNF realizowana jest co roku w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Cel kampanii GMW

Celem kampanii GMW jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.

Kto popiera kampanię GMW

Inicjatorem kampanii GMW jest Child & Youth Finance International (CYFI). Kampania GMW zyskała poparcie m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jest realizowana we współpracy z The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), a najnowsza jej edycja również we współpracy z African Union. Łączny zasięg siedmiu edycji zapoczątkowanej w 2012 r. akcji GMW, to 32 miliony dzieci i młodzieży w 169 krajach na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 53 tysięcy organizacji, pośród których znajdują się m.in. banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, organizacje społeczności lokalnej i regionalnej, uczelnie wyższe oraz inne placówki oświatowe.

Warunki uczestnictwa w GMW

Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły/biblioteki publicznej w kampanii GMW 2019 było zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania o możliwie największym zasięgu nawiązującego do hasła Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj . Przy wyborze form aktywności szkolni koordynatorzy mogą skorzystać z takich propozycji jak: lekcja z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, debata, prezentacja multimedialna, maraton gier o tematyce finansowej, konkursy wiedzy i umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło przewodnie GMW, projekt skarbonki, konkurs filmowy, literacki), projekt badawczy z zakresu oszczędzania/zarządzania budżetem domowym, audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.

UWAGA! Ze względu na potencjalną możliwość wystąpienia konfliktu interesów, nie rekomendujemy spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych jako formy działania/aktywności w ramach GMW.

Niezależnie od wybranej formy aktywności jej celem powinno być zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów - Finansoaktywni

Gotową propozycją działania dla uczniów i nauczycieli w ramach GMW jest udział w programie edukacyjnym Ministerstwa Finansów Finansoaktywni . Misja najnowszej, V. edycji programu „Rozumiemy podatki" skierowana jest do szkół podstawowych (6, 7 i 8 klas) i ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Program wyjaśnia też, że podatki stanowią najważniejszą część dochodów budżetu państwa i zachęca do analizy uchwały budżetowej swojej gminy.
Nauczyciele, którzy zgłoszą się do programu, otrzymają zestaw bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez grono specjalistów. Zawierają one scenariusz, karty pracy dla uczniów, prezentację, film oraz materiały pomocnicze tj. plakat, karteczki typu post-it, długopisy i teczkę. W ramach programu organizowany jest także konkurs z nagrodami.
Aby skorzystać z materiałów Ministerstwa Finansów w ramach GMW zgłoś się do programu już dziś:
wypełnij Formularz zgłoszeniowy a następnie poinformuj organizatora programu pisząc na adres kontakt@finansoaktywni.pl, że zgłaszasz się w ramach GMW, by otrzymać pakiet szybciej w formie elektronicznej (pakiet w formie drukowanej trafi na adres szkoły podany w zgłoszeniu).
Wyrusz w misję razem z nami!
Więcej informacji na stronie www Finansoaktywni oraz w komunikacie na stronie MF.

Zgłoszenie uczestnictwa w GMW oraz raportowanie po GMW


Szkolni koordynatorzy są zobowiązani do przesłania dostępnego poniżej formularza raportującego udział w kampanii Global Money Week 2019 do dnia 12 kwietnia 2019 r. (włącznie), co warunkuje otrzymanie dyplomu.

Jak wspieramy uczestników GMW

UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom kampanii GMW (dyrektorom szkół, nauczycielom dowolnych przedmiotów, wychowawcom świetlic szkolnych, pracownikom bibliotek) dostęp do materiałów edukacyjnych m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Ponadto po zakończeniu Światowego Tygodnia Pieniądza zorganizowane zostaną przez UKNF bezpłatne warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu finansów, w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR, dedykowane kadrze pedagogicznej szkół biorących udział w Kampanii, w szczególności koordynatorom GMW. Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także  biblioteki biorące udział w Kampanii otrzymają dyplomy.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości dotyczących uczestnictwa w Światowym Tygodniu Pieniądza, prosimy o kontakt: e-mail: cedur@knf.gov.pl , tel. 22 262-48-59

Kontaktując się bezpośrednio z zespołem GMW w Child & Youth Finance International (CYFI) zostaniesz skierowany do UKNF - koordynatora GMW w Polsce.


icon_danefinansoweFormularz raportujący dla uczestników GMW 2019


icon_taktykaPublikacje edukacyjne wydane nakładem UKNF m.in. dla środowiska szkolnego

icon_features   Materiały dla nauczycieli w języku polskim dostępne na stronie Global Money Week

 
Przydatne linki:

www.globalmoneyweek.org
Logo GMW i inne materiały wizualne do pobrania


Archiwum:
Global Money Week 2018
Global Money Week 2017 
Global Money Week 2016