O projekcie

W ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR prowadzona jest działalność szkoleniowa, wydawnicza oraz programy edukacyjne, takie jak podcast UKNF „Finanse pod nadzorem” oraz konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 
Działalność edukacyjna realizowana w ramach projektu CEDUR skierowana jest do następujących grup odbiorców:

  • podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
  • przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów
  • nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
  • środowiska szkolnego
  • seniorów

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące współpracy w powyższym zakresie prosimy o kontakt e-mail: 

cedur@knf.gov.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Departament Komunikacji Społecznej
ul. Piękna 20,
00-549 Warszawa, skr. poczt. nr 419
Tel. +48 (22) 262-56-66