O projekcie

W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR prowadzona jest działalność szkoleniowa oraz wydawnicza. Działalność szkoleniowa obejmuje organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów skierowanych głownie do następujących grup odbiorców:

  • podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • instytucji ochrony praw konsumentów,
  • środowiska szkolnego i akademickiego.

W okresie 01.01.2008 r. - 20.12.2017 r. w ramach projektu CEDUR w zorganizowanych 646 bezpłatnych warsztatach i seminariach udział wzięło ok. 50,6 tys. słuchaczy.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące współpracy w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt e-mail:
cedur@knf.gov.pl

Adres korespondencyjny:

Pl. Powstańców Warszawy 1,
skr. poczt. nr 419
00-950 Warszawa 1
Tel. (48 22) 262 56 66
Fax. (48 22) 262 48 61