Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

Rozporządzenie DORA

Pytania i odpowiedzi

Czy obok raportowania poważnych incydentów związanych z ICT podmioty finansowe będą obowiązane nadal odrębnie raportować poważne incydenty operacyjne lub poważne incydenty bezpieczeństwa związane z płatnościami na podstawie przepisów dyrektywy PSD2?

Na podstawie jakich kryteriów podmiot finansowy będzie klasyfikował incydenty związane z ICT?

Jakie wymogi przewiduje Rozporządzenie DORA w zakresie rejestrowania znaczących cyberzagrożeń? Czy obejmują one również przyszłe cyberzagrożenia, które nie wystąpiły dotychczas jako incydent związany z ICT?